เชียงใหม่เตรียมจัด“วันนัดพบแรงงาน” ดึงนายจ้างพบลูกจ้าง 14 พ.ย.นี้

เชียงใหม่เตรียมจัด“วันนัดพบแรงงาน” ดึงนายจ้างพบลูกจ้าง 14 พ.ย.นี้

เชียงใหม่ (10 พ.ย.60)  / เวียงพิงค์เตรียมจัด “วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1” ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ แนะผู้สนใจเตรียมหลักฐานสมัครงานให้พร้อม
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้ที่ยังว่างงานและกำลังมองหางานทำ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้น และนักศึกษา ที่ต้องการทำงาน Part-timeเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้