เชียงใหม่ยังตรวจเข้มคัดกรองสถานที่ คุมไม่ให้แพร่เชื้อโควิด

เชียงใหม่ยังตรวจเข้มคัดกรองสถานที่ คุมไม่ให้แพร่เชื้อโควิด

เชียงใหม่ยังตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง ศปก.ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่อาย และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจทุกวันสถานประกอบการ ผู้เดินทางเข้าเชียงใหม่ ยังคงยกระดับมาตรการป้องกันโรค

วันที่ 16 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของ นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด สั่งการ ศปก.อ.ดอยสะเก็ด ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ณ จุดตรวจแบบบูรณาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) 3 ผลัด หน้า สภ.ดอยสะเก็ด หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เจ้าหน้าที่ เทศบาล ตำรวจ อสม. สาธารณสุขอำเภอ รพสต. และเจ้าหน้าที่ รพ.ดอยสะเก็ด ผลการปฏิบัติ มีการคัดกรองอุณหภูมิพร้อมสุ่มตรวจบัตรประจำตัวรถตู้โดยสาร รถบัสสาธารณะ ไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง และต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวนรถที่ใช้เส้นทาง รวม 2,110 คัน แยกเป็นรถทะเบียนเชียงใหม่ 1,047 คัน รถทะเบียนต่างจังหวัด 1,063 คัน

ด้าน ศปก.อ.แม่แตง ภายใต้การอำนวยการของ นายเจษฎาพร ดำรงศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แตง ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายอนุญาตทางการปกครอง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แตง ฝ่ายปกครองท้องที่ ต.ขี้เหล็ก ต.สบเปิง สมาชิกกองร้อย อส. ที่ 10 และอสม.ในพื้นที่ ดำเนินการกวดขัน กำชับสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตลาดสดแม่มาลัย ตลาดสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง ตลาดนัดบ้านไร่ ม.5 ต.สบเปิง และ ร้าน 7-11 สาขาสบเปิง ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือ และตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

ส่วน ศปก.อ.แม่อาย บูรณการโดย ชุดปฏิบัติการกองร้อย อส.แม่อาย ที่ 5 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย ตชด.334 สาธารณสุข อ.แม่อาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ต.ท่าตอน อบต.ท่าตอน อสม. ต.ท่าตอน ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ จุดตรวจบูรณาการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณ จุดตรวจบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผลการตรวจคัดกรอง ตรวจบุคคลที่เข้าพื้นที่อำเภอแม่อาย เพื่อพักอาศัยในพื้นที่อำเภอแม่อาย จำนวน 59 คัน 91 คน บุคคลที่เดินทางผ่าน จำนวน 234 คัน 449 คน และจากการตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลที่เดินทางผ่านจุดตรวจไม่พบบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5หรือบุคคลที่มีอาการเสี่ยงแต่อย่างใด

สำหรับ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับและให้คำแนะนำสถานบริการ ร้านอาหาร สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่สตาร์อเวนิว อาเขต ได้แก่ ร้านเบียร์เทอมินอร์ ร้านไฮเอน ร้าน Shingsha on ter roof พร้อมกันนี้ได้ออกตรวจสถานที่ออกกำลังกาย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ Fittness 44 , O2 Gym มหิดล, สนามกอล์ฟ ล้านนา, Jetts 24 hours fitnees และ I am fitness อีกด้วย

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้