เชียงใหม่ต่อยอดตลาดนัดชุมชนจัดกิจกรรม “กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวนระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.นี้

เชียงใหม่ต่อยอดตลาดนัดชุมชนจัดกิจกรรม “กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวนระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.นี้

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดตลาดนัดชุมชนจัดกิจกรรม “กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chaingmai Happiness Market in the Garden) “ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน(Chaingmai Happiness Market in the Garden)  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม ผู้ผลิตสินค้าโอทอปให้สามารถมีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน จำหน่ายตรงให้ผู้ซื้อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายในงานตามโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้นั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นโอกาสดีสำหรับตลาดนัดชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง พัฒนายกระดับตลาดนัดให้มีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ทางด้านนายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวนครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และหมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ อตก. เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 60 บูธ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วม ช็อป ชิม ชม แชะ แชร์ ชัวร์ไปจนถึงวันที่ 8 กันยายนนี้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้