เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงกว่า 100 สายพันธ์ุในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ 12-14 มิ.ย.นี้

เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงกว่า 100 สายพันธ์ุในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ 12-14 มิ.ย.นี้

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จับมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วง จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.นี้ที่ลานด้านหน้าศาลากลางเชียงใหม่ นำมะม่วงกว่า 100 สายพันธุ์มาจัดแสดงและให้ประชาชนได้เลือกซื้อ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนายอุดม  สมพันธ์  ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 นี้ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ซึ่ง 1 ในนั้นคือมะม่วง ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพเนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ทรงดี สีสวย รสชาติดี มีโอกาสทางการตลาดสูง โดยเฉพาะมะม่วงคุณภาพมาตรฐานส่งออกและออกล่าฤดูคือให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ก.ค.โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ปีนี้ครบ1 ทศวรรษหรือครบรอบ 10 ปีในการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วง ในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก,การประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ               ของจังหวัดเชียงใหม่,การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ ซึ่งมี       กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย

ทางด้านนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 75,000 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 4,425 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหมด 16,375 ราย แต่เป็นมะม่วงที่ปลูกเพื่อการค้าหรือส่งออก 45,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยแต่มีการรวมตัวในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทำการตลาดร่วมกัน

จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง 15 กลุ่มใน 11 อำเภอได้แก่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง สันทราย ดอยหล่อ จอมทอง ฮอดและดอยเต่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนะม่วงเชียงใหม่ เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนได้แก่ การหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลข่าวสารในวงการมะม่วงร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวงการมะม่วงเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับตลาดมะม่วงแบ่งเป็น ตลาดในประเทศ 65%และตลาดต่างประเทศ 35% แต่มูลค่าราคาตามตลาดในประเทศ 4-5 เท่า ตลาดส่งออกหลักได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ยุโรป อเมริกา และสิงค์โปร โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทองที่มีปริมาณการส่งออก 35,000 ตัน มูลค่าส่งออก 300-600 ล้านบาท

ขณะที่อุดม  สมพันธ์  ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า เชียงใหม่มีการปลูกมะม่วงหลายสายพันธ์มาตั้งแต่อดีตได้แก่ โชคอนันต์ มะม่วงแก้ว มหาชนก มะม่วงหนังกลางวัน ปัจจุบันมะม่วงที่มีการปลูกมากที่สุดได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอันต์ มหาชนก จินหวง มะม่วง R2 E2 และขณะนี้ทางโซนใต้ของเชียงใหม่แถวดอยหล่อ จอมทอง ดอยเต่าจะปลูกมะม่วงพันธุ์จากไต้หวันมากขึ้นเช่น หงส์ไคเอ่อ แดงจักรพรรดิ งาช้างแดง ซึ่งจะเป็นมะม่วงลูกใหญ่ สีสันแปลกตา นิยมบริโภคสดโดยเฉพาะในช่วงแก่จัดรสชาติอร่อยมาก และในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ก็จะมีมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆ มาจำหน่ายด้วย.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้