ีรมช.มหาดไทยย้ำทุกฝ่ายสร้างความร่วมมือลดการตื่นตระหนกของประชาชนนำพาชาติฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ฝุ่นควันและโรคระบาด

ีรมช.มหาดไทยย้ำทุกฝ่ายสร้างความร่วมมือลดการตื่นตระหนกของประชาชนนำพาชาติฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ฝุ่นควันและโรคระบาด

รมช.มหาดไทยกำชับทุกฝ่ายสร้างความร่วมมือ ลดการตื่นตระหนกของประชาชนฝ่าวิกฤตปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา ฝุ่นควันและภัยแล้ง แนะอย่ากังวลเชื่อแก้ปัญหาพรบ.งบฯได้ ย้ำให้เดินหน้าจัดหาผู้รับจ้างไว้ ชี้มีเวลาใช้งบแค่ 6 เดือน แจงเบื้องต้นให้ประสานใช้งบท้องถิ่นส่วนบุคลากรดึงกำนัน ผญบ.ออกมาช่วย ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านดอนเปายื่นหนังสือวอนช่วยเรื่องปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ม.ค.63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 แก่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภารกิจในครั้งนี้มี 3-4 เรื่องที่มอบหมายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และตั้งใจที่จะมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยกันดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถควบคุมและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยในภาพรวมทั้งประเทศสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากกว่า 4,000 คน โดยจากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน หากเทียบกับเมื่อปี 2561-2562 และให้ดูข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับแก้เป็นมาตรการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

“อีกเรื่องที่มาเน้นย้ำคือเรื่อง pm2.5 ได้มอบหมายให้จังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ฝุ่นควันทั้งจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ เผาป่า การควบคุมฝุ่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการก่อสร้าง และการตรวจจับรถควันดำ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้เร่งสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอุปโภค บริโภคอย่างคุ้มค่า”นายนิพนธ์ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

สำหรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ต้องไม่สร้างความตื่นตระหนก รวมทั้งขอให้ประชาชนได้ร่วมให้กำลังใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ศักยภาพของเราให้ผ่านพ้นโรคระบาดในช่วงนี้ไปได้ด้วยดี  และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

นายนิพนธ์ ยังกล่าวด้วยว่า แม้ว่าขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยังไม่ผ่านสภาฯ แต่รัฐบาลก็มีทางออกไว้แล้ว โดยระหว่างที่ยังรอเรื่องงบประมาณก็ขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไว้ก่อน ทำราคากลางและหาผู้รับจ้างไว้เพียงแต่อย่าเพิ่งลงนาม เพราะขณะนี้จะเหลือเวลาอีก 6 เดือน แต่ไม่ต้องวิตกกังวล ถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายสุดคือพรบ.งบประมาณเป็นโมฆะก็จะดูว่าตามกรอบที่ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน โดยยึดเอาตามที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภา ก็จะสามารถใช้งบฯได้เลย ซึ่งทางออกเรื่องนี้มีอยู่แล้ว

“อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการอย่างกรณีเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันและภัยแล้งนั้น จากนี้ไปอีก 4 เดือน ก.พ.-พ.ค.ต้องวางแผนงานดำเนินการช่วงนี้ให้ดี บางส่วนก็ต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลและบูรณการร่วมกัน โดยใช้งบของท้องถิ่น ส่วนบุคลากรก็ใช้ของท้องที่คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปดูว่าจะใช้งบได้อย่างไรเพราะท้องถิ่นมีระเบียบการใช้งบประมาณอยู่ ซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว

ในเวลาต่อมาได้มีตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายอธิรัชต์ ได้ยื่นหนังสือต่อนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทยเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันป่าตอง โดยแนบเอกสารถึง 24 ชุดโดยระบุว่าได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยเร่งรัดตรวจสอบ ทั้งนี้นายนิพนธ์ได้ส่งเรื่องให้รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งติดตามมาด้วยรับเรื่องไปและแจ้งให้ผู้ร้องติดตามเรื่องดังกล่าวโดยตรงกับรองอธิบดีกรมที่ดินได้เพราะถือว่าได้รับเรื่องให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว.

 

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้