อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ STeP จัดกิจกรรม Pitch Demo ดันโครงการ Scale-up Business มุ่งเป้าขยายธุรกิจผู้ประกอบการเชียงใหม่ ใน 5 ปี ให้เติบโตกว่า 50 ล้านบาท

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ STeP จัดกิจกรรม Pitch Demo ดันโครงการ Scale-up Business มุ่งเป้าขยายธุรกิจผู้ประกอบการเชียงใหม่ ใน 5 ปี ให้เติบโตกว่า 50 ล้านบาท

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ STeP จัดกิจกรรม Pitch Demo ผลักดันโครงการ Scale-up Business มุ่งเป้าหมายขยายธุรกิจผู้ประกอบการเชียงใหม่ ในระยะ 5 ปี ให้เติบโตกว่า 50 ล้านบาท

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดพิธีปิดโครงการการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-out to Tech Startup) ภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy) เมื่อวันที่ 12 กันยาน 2566 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โดยรับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับตามลำดับ นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังจัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ “Pitch Demo” รอบรองชนะเลิศ (Final Pitching) นำผู้ประกอบการ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านคัดเลือกในรอบ Private Pitching ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อเฟ้นหา 3 ทีมสุดท้าย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท


สำหรับกิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup (Scale-up Business) เพื่อผลักดัน Startup รูปแบบใหม่ เน้นเร่งการเติบโตศักยภาพของธุรกิจแบบก้าวกระโดด โดยนำผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย เข้ารับการบ่มเพาะเสริมองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและเสริมสร้างความสามารถให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 210 วัน ในการเข้าร่วมโครงการ นำมาซึ่งแผนธุรกิจใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ เผยว่า อุทยานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มโอกาสและผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ของอุทยานฯ ที่เป็นหน่วยบ่มเพาะแนวหน้าในการสร้างธุรกิจ ผสานกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงาน พร้อมกับการสร้างระบบนิเวศ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการ Startup ในพื้นที่ภาคเหนือมีธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง


ด้านนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้เร่งการเติบโตและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านแนวทางการบ่มเพาะองค์ความรู้ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจได้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดพร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุนกับนักลงทุน ขนาดใหญ่ (Venture Capital) ซึ่งโครงการการส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup (Scale-up Business) ได้คาดการณ์ยอดขายในระยะเวลา 5 ปี จะมีแนวโน้มเติบโตถึง 50 ล้านบาท จากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ (Final Pitching) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย และฝากข้อคิดให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้นำองค์ความรู้ที่ได้ร่วมบูรณาการกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้นำไปปรับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และในนามจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมบูรณาการองค์ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วน

ปิดท้ายด้วยการสรุปการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ในรอบชิงชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้ประกอบจาก บริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท ทรี นัมเบอร์ไนน์ จำกัดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บริษัท ดราก้อน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้