อำเภอเมืองให้ปลัดอำเภอและสมาชิกอส.ลงพื้นที่ควบคุม กำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดของคนเดินทางเข้าเชียงใหม่

อำเภอเมืองให้ปลัดอำเภอและสมาชิกอส.ลงพื้นที่ควบคุม กำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดของคนเดินทางเข้าเชียงใหม่

อำเภอเมืองให้ปลัดอำเภอและสมาชิกอส.ลงพื้นที่ควบคุม กำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดที่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ให้คนเดินทางเข้าเชียงใหม่ลงทะเบียนผ่านแอพCM Chana และกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำกำลัง สมาชิก อส. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งเชียงใหม่ โดยจัดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น “CM Chana” ทุกราย

ท้ังนี้พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประมาณ 5-7 คนต่อเที่ยว และจำนวนเที่ยวรถโดยสารที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จะมี จำนวน 5-6 เที่ยวต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งทุกแห่ง จัดให้ผู้โดยสารได้มีการลงทะเบียน ผ่าน แอพพลิเคชั่น CM Chana และ แบบ ชม. 2 ทุกราย ผ่านสถานีต้นทางก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด และเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงจะต้องผ่านจุดคัดกรองการลงทะเบียน พร้อมส่งแบบข้อมูลเข้าพื้นที่ ชม2 ให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำให้ผู้ที่มีจากพื้นที่เสี่ยง เฝ้าสังเกตอาการตนเอง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมทั้งกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้