อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่เกษตรและทำแนวกันไฟกั้นระหว่างป่ากับสวนลำไย แต่ไฟลามเข้าป่าทำให้ไฟไหม้เป็นวงกว้าง จนท.แจ้งข้อหาหลายกระทง

นายประกาศิต  ระวิวรรณ หัวหน้าศูนย์สั่งการฯ War Roomอุทยานแห่งชาติผาแดง รายงานการควบคุมตัวคนลักลอบเผาป่า ผู้ถูกกล่าวหาชื่อ นายบุญทรง วงค์จำปา อายุ 70 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพเกษตรกร ทำสวนลำไย โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.50 น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแดงที่ 4 (โป่งอาง) ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณท้องที่บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์สั่งการ War roomอุทยานแห่งชาติผาแดง จึงได้ประสานสั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าผาแดง และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติผาแดง เข้าตรวจสอบพื้นที่

กระทั่งเวลา 20.15 น. เจ้าหน้าที่จึงได้เดินเท้ามาถึงจุดเกิดไฟ พบว่าเกิดไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างขึ้นยอดเขา มีแนวการไหม้เป็นรูปตัว U บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎร จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการลุกลามจากที่ทำกิน และได้สอบถามไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโล๊ะป่าหาญ และตรวจสอบฐานข้อมูลการทำกินของราษฏรตามมาตรา64 พรบ.อช.62 จึงได้ทราบว่าเป็นแปลงทำกินของนายบุญทรง วงค์จำปา ราษฎรบ้านโล๊ะป่าหาญ เจ้าหน้าจึงได้ตามไปที่สวนและพบกับนายบุญเพื่อสอบถามเหตุการณ์ว่าเป็นคนจุดไฟเผาป่า ในบริเวณจุดเกิดเหตุหรือไม่ โดยนายบุญทรงฯ รับว่าเป็นคนเผาจริง และได้ทำแนวกันไฟระหว่างป่ากับสวนลำไยและจุดไฟออกจากแนวกันไฟทิศทางมุ่งเข้าป่าเพื่อป้องกันไฟลามเข้าสวนลำไย เมื่อจุดแล้วไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้จนลุกลามขึ้นสันดอย เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวมาที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบหาพยานแวดล้อมต่างฯและได้เชิญให้ นายบุญทรง มาเพื่อให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 36 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแดง


ต่อมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอเชียงดาว ,ทหาร บก.ผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ,ตำรวจสภ.นาหวาย,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโล๊ะป่าหาญ นำตัวนายบุญทรง ไปชี้ที่เกิดเหตุ บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้านโล๊ะป่าหาญ พิกัด 47Q 494989E 2170017N และตรวจสอบพื้นที่เสียหาย ตรวจสอบได้จำนวน 24-0-32 ไร่ (สำหรับการประเมินค่าเสียหายจะได้ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดอีกครั้ง) และตั้งข้อกล่าวหา นายบุญทรงฯ มีความผิดฐานกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484- มาตรา 54 ฐาน “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” และมาตรา 72 ตรี, กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  มาตรา 14 ฐาน “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ” และมาตรา 31 , กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม และมาตรา 41  มาตรา 20 บุคคลซึ่งเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และมาตรา 47 และกระทำผิด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่องกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึง กระทำผิด ตามประกาศอุทยานแห่งชาติผาแดง ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่องห้ามเข้าไปในเขตป่าอุทยานแห่งชาติผาแดง เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย ดำเนินคดีต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้