หอการค้าเชียงใหม่ ตั้ง CCA ACADEMYพร้อมลงMOUกับม.นอร์ทเปิดหลักสูตรพัฒนาศกยภาพผู้บริหารระดับกลางรุ่นแรก

หอการค้าเชียงใหม่ ตั้ง CCA ACADEMYพร้อมลงMOUกับม.นอร์ทเปิดหลักสูตรพัฒนาศกยภาพผู้บริหารระดับกลางรุ่นแรก

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการตั้ง CCA ACADEMY และ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1(CPMM1)เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิดในการบริหารองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าเชียงใหม่นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ,ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหอการค้า ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (CPMM1)” (Competency Development Program for Middle Management) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567-16 มีนาคม 2567 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิดในการบริหารองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กรไปสู่การวางแผน ถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การลงนามครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ในการส่งเสริมงานด้านบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ ให้แก่องค์กรธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดใกล้เคียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งให้กับองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานทั้งสองได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทำการตกลงให้ความร่วมมือ โดยมีระยะเวลา 5 ปี และด้านการจัดตั้งCCA ACADEMY ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาความรู้และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้ง ในและต่างประเทศ

“หอการค้าฯ เราได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) แล้วในหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัย ศิลปะสื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอบรม สัมมนา และสร้างเครือข่าย ทางด้านธุรกิจ เช่น การจัดหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiang Mai Chamber of Commerce (YEC) ทุกปี, การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Ex-Cham (Executive Chamber of Commerce) ,การพัฒนาหลักสูตรอบรม ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Development)  มีความร่วมมือกับทาง CAMT ในการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ต่างๆ ผ่าน Platform Line@ และ สามารถชมผ่าน Online ได้ผ่าน Website: www.mooc- edu.comและความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆในพื้นที่ ที่ให้บริการฝึกอบรมอยู่แล้ว มาเป็นอีกหน่วยร่วม สำคัญ ที่จะร่วมกับสร้างพลังแห่งความรู้ โดยมี คุณสร้อยทับทิม มัณฑยานนท์ เป็นประธาน ประสานงานหน่วยร่วมภาคเอกชน”นายจุลนิตย์ กล่าว

ด้านอาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการ Middle management development “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (CPMM1 รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้าอบรมจะต้อง เป็นผู้บริหารระดับกลาง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ ระยะเวลาอบรม วันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 8 วัน (รวม 48 ชั่วโมง) มีการ ศึกษาดูงาน จำนวน 12 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียนอบรม  สมัครพร้อมจ่ายเงินมัดจํา 5,000.- บาท แต่ถ้าสมัครก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 22,000.- บาท  สมัครหลังวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 25,000.- บาท สำหรับสถานประกอบการ สามารถนำค่าอบรมไปหักภาษีได้ 200% สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/UJ1X9BWxERfDde8L9 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู 080 4918080 หรือ ID Line: @northcm.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้