หยุดยาวท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคัก อัตราเข้าพักโรงแรมกระเตื้องขึ้น

หยุดยาวท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคัก อัตราเข้าพักโรงแรมกระเตื้องขึ้น

ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย.ท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคัก อัตราเข้าพักแรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 ขณะที่ส่วนใหญ่นิยมขับรถมาเอง เผยแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตคนตรึม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยว ในเขตเมือง เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม่หนาตาขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนตัว เข้ามาท่องเที่ยวตามร้านกาแฟ ในตัวอำเภอเมือง และอำเภอที่อยู่รอบตัวเมือง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

สำหรับสถานการณ์ด้านการเข้าพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 0 % เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ 3 5 . 3 1 % โดยเทียบจากจำนวนห้องพักทั้งหมด โดยสถิติที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รายงานมา พบว่า มีผู้มาเยี่ยมเยือน 110,438 คน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 419.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.76% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ สถานีรถไฟเชียงใหม่ จากกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ จำนวน 6 เที่ยว แบ่งเป็นเชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เที่ยว รวมวันละ 12 เที่ยวผู้เดินทาง เฉลี่ย 1,500 คน/วัน สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ รถสายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ ที่ผ่านมาวันละ 90 เที่ยว มีผู้โดยสาร 2,500 คน/วัน รถสายจากเชียงใหม่ ไปภาคเหนือตอนบน ล าพูน, ล าปางแพร่, น่าน แม่ฮ่องสอน และภาคอื่นๆที่ผ่านมาวันละ 320 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,200 คน/วัน ส่วนที่สนามบินเชียงใหม่ มีเที่ยวบิน ภายในประเทศ 98 เที่ยว ขาเข้า 49 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสาร 7,354 คน และขาออก 49 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสาร 5,759 คน

 

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้