สอบ.ลำปาง แฉยอดร้องเรียนอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพพุ่งสูง

สอบ.ลำปาง แฉยอดร้องเรียนอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพพุ่งสูง

ลำปาง / สภาองค์กรของผู้บริโภค ชี้ผู้บริโภคภาคเหนือเจอทั้งหลอกขายสินค้าออนไลน์ ประกันภัย และสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เร่งสมาชิก 271 องค์กรเข้ามาช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ขณะที่หน่วยประจำ จ.ลำปาง ระบุ 8 เดือน ได้รับร้องเรียน 116 เรื่อง มากกว่า 40% เกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพนายสมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง และหน่วยประจำ จ.ลำปางของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เปิดเผยถึงบทบาทของศูนย์ฯ ในงานประชุมสภาผู้บริโภค จ.ลำปาง “พลังองค์กรผู้บริโภคลำปาง กับการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2565 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ อ.เมือง จ.ลำปาง ว่าทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคใน จ.ลำปาง ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การเงินการธนาคาร, อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าและบริการ, บริการสุขภาพและสาธารณสุข, บริการสาธารณะ (พลังงาน), ที่อยู่อาศัย, ขนส่งและพาหนะซึ่งในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่15 ก.ค. 2564 ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ออกประกาศให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง เป็นหน่วยงานประจำ จ.ลำปาง ของสภาองค์กรผู้บริโภค มาจนถึงวันที่ 15 มี.ค.2565 ทางศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 116 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวกับด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็นการร้องเรียนด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.2

“เราหวังว่าประสบการณ์ทำงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง ที่ยาวนานเกือบ 20 ปี จะเป็นทางเลือก และที่พึ่งของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ อีกทั้งในฐานะหน่วยประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภค ก็จะเป็นมิติหนึ่งที่ทำให้สามารถทำงานหลายๆ ด้าน และเข้าถึงบริการต่างๆให้ครอบคลุมมากที่สุด” นายสมศักดิ์ กล่าวด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือ ว่าไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆที่ เผชิญกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาเรื่องของประกันภัย และปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือที่มีหน่วยประจำจังหวัดที่แข็งแกร่ง เช่น ใน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน กำลังเร่งทำงานกับสมาชิก ที่มีมากว่า 271 องค์กร ให้เข้ามาทำงานในเรื่องประเด็นปัญหาดังกล่าว ให้เป็นที่พึ่งของผู้บริโภค และสามารถแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดได้เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ยังกล่าวอีกว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยเฉพาะหน่วยประจำจังหวัด กำลังพยายามที่จะยกระดับสมาชิก ให้สามารถทำงานเป็นหน่วยประจำจังหวัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งผู้บริโภคที่มีปัญหา สามารถร้องเรียนหน่วยนประจำจังหวัดให้แก้ปัญหาได้ทันที.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้