สนามบินเชียงใหม่คาดผู้โดยสารช่วงปีใหม่ทะลุ 17,000 คน

สนามบินเชียงใหม่คาดผู้โดยสารช่วงปีใหม่ทะลุ 17,000 คน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดการณ์ผู้โดยสารช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ มีโอกาสสูงถึงวันละกว่า 17,000 คน พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting


วันนี้ (30 ธ.ค.64) นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวภายหลังตรวจความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร เพื่อคอยช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กวดขันความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติการการบิน ด้วยการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบิน และพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ที่สำคัญที่สุดในยุคของการเดินทางแบบ New Normal คือการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting โดยมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดระยะห่างของการให้บริการ เป็นต้น
ผู้อำนวยการท่าอากาศเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ บริเวณประตูทางออกหมาย 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งผู้โดยสาร ผู้เดินทางและผู้ใช้บริการที่สมัครใจ สามารถเข้ารับบริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือรถ TAXI ที่รับส่งผู้โดยสาร เพิ่มการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ช่วงเวลา และสถานที่ที่ไปรับ-ส่ง เพื่อประโยชน์ในการติดตามไทม์ไลน์ หากมีการร้องขอข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงวันหยุดปีใหม่ มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 110-120 เที่ยวบิน คาดการณ์ว่าจะมี ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 16,000-17,500 คน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคับคั่งแออัดของจำนวนผู้โดยสารและการจราจรโดยรอบในบางช่วงเวลา จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตตามกฎการบินของสำนักงานการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้เดินทางทุกคน
////////////////

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้