“ศ.ธเนศวร์”ย้ำ”พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย”อาจเป็นหนังสือเล่มสุดท้าย

“ศ.ธเนศวร์”ย้ำ”พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย”อาจเป็นหนังสือเล่มสุดท้าย

เชียงใหม่ (23 ส.ค.60) / เปิดตัวหนังสือ “พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย” คึกคัก “ศ.ธเนศวร์” ย้ำอาจเป็นการรวมเล่มสุดท้าย หลังเขียนมามากกว่า 40 เล่ม เหตุเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้คนซื้อหนังสืออ่านน้อยลงเมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 ส.ค. ที่ห้อง 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย” ของ ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายเกี่ยวกับสาระสำคัญของหนังสือที่ ศ.ดร.ธเนศวร์ เป็นผู้เขียน โดยมี ดร.จันทนา สุทธิจารี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง และหัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น เป็นวิทยากรชวนคุยทั้งนี้พบว่าตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ศ.ดร.ธเนศวร์ ได้เขียนหนังสือถึง 40 กว่าเล่ม และในเบื้องต้นเจ้าตัวตั้งใจว่า “พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย” จะเป็นงานเขียนที่รวบรวมเป็นหนังสือเรื่องสุดท้าย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ถดถอย ทำให้คนซื้อหนังสืออ่านน้อยลง เช่นเดียวกับการจัดพิมพ์ครั้งนี้ จำกัดจำนวนแค่ 500 เล่มในส่วนของพลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย จัดพิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟ จำนวน 318 หน้า มีทั้งหมด 16 บท ตามด้วยบทส่งท้าย พลเมืองกับประชาธิปไตยในโลกอันหลากหลาย ถือเป็นงานค้นคว้าเพื่อสรุปความเข้าใจ ความคิด และชีวิตของพลเมืองหลายๆ คนในอดีต โดยเฉพาะพลเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและส่งเสริมเสริมสังคมประชาธิปไตย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้