วีพีเอ็นฯ มอบเงินกองทุนให้ 9 ชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ กว่า 5 แสนบาท

วีพีเอ็นฯ มอบเงินกองทุนให้ 9 ชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ กว่า 5 แสนบาท

นายอำเภอดอยสะเก็ดคนใหม่ เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ครั้งที่ 18 ให้กับ 9 ชุมชนกว่า 5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายธนากฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานการประชุมและมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นการมอบเงินกองทุนไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 18 โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอแม่ริม ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็นฯ พร้อมด้วยนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ และนายพจนารถ ศรียารัณย์ อดีตส.อบจ.เชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็นฯและผู้นำชุมชน 9 ชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายธนากฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ตนเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยย้ายมาจากนายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ก่อนหน้านั้นเคยทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่มานาน เป็นปลัดฝ่ายปกครอง และเป็นอดีตหน้าห้องสมัยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายจาดุร อภิชาตบุตร เมื่อครั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ทั้งนี้ทราบว่าการมอบเงินกองทุนฯนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้นำชุมชนและตัวแทนมาประชุมด้วย เบื้องต้นก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ก่อน

ด้านนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็นฯ กล่าวถึงที่มาของการมอบเงินกองทุนฯเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้นายอำเภอดอยสะเก็ดคนใหม่ได้ทราบถึงที่มาว่า เงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด เป็นคู่สัญญากับอบจ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ โดยบริษัทฯคืนกำไร 10% ที่ได้จากการทำงานเพื่อมอบให้กับชุมชนโดยรอบโครงการที่เป็นที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะฯ รวมทั้งอำเภอดอยสะเก็ดด้วย

โดยที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ขึ้นมา และได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินรายได้หรือกำไร 10% ที่บริษัทฯมอบให้เป็นเงินกองทุน 46 บาทต่อตันและจัดสรรตามระยะทางจากที่ตั้งกับชุมชนโดยชุมชนที่เป็นที่ตั้งคือบ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับจัดสรร 10 บาทต่อตัน ส่วนอำเภอดอยสะเก็ด,ทต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาวและบ้านกิ่วแล จะได้รับจัดสรรตันละ 5 บาท และบ้านป่าไม้แดง บ้านป่ายางงาม บ้านป่าคาและบ้านหนองบัวพัฒนาจะได้รับในอัตรา 4 บาทต่อตัน

สำหรับปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะฯ ปัจจุบันจะมีประมาณวันละ 150-160 ตัน ส่วนการมอบเงินกองทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 เป็นของเดือนก.ค.-กันยายน 2564 รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดการ 11,339.860 ตัน รวมเป็นเงินรายได้ที่จัดสรรให้กองทุนครั้งนี้ 521,633.56 บาท และตั้งแต่ครั้งที่ 1-18 ทางบริษัทฯได้จัดสรรเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนโดยรอบแล้วกว่า 4 ล้านบาท

ทางด้านนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะครบวงจรฯ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดประมูลและอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อทำสัญญากับบริษัท เชียงใหม่ เวลส์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งหากมีการทำสัญญาและทบทวนแบบซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 6 เดือนถึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีถึงจะดำเนินการได้นั้น ในระหว่างนี้ทางวีพีเอ็นฯ ก็ยังเป็นผู้ดำเนินการจัดการขยะฯที่ศูนย์จัดการขยะฯแห่งนี้โดยใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งได้มีการเปิดบ่อฝังกลบบ่อใหม่และยังสามารถรองรับปริมาณขยะได้เพียงพอจนกว่าการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯจะแล้วเสร็จ

หลังจากนั้นก็เป็นพิธีการมอบเงินกองทุนให้กับตัวแทนและผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 แห่ง เป็นเสร็จพิธี.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้