วอนหน่วยงานตรวจสอบความเรียบร้อย

วอนหน่วยงานตรวจสอบความเรียบร้อย

ปรับผิวถนนไม่เรียบร้อย-ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟร้องเรียนมา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟที่กำลังดำเนินการอยู่ เนื่องจากเห็นว่ากำลังมีการลาดยางปูทับผิวถนนเดิมที่ชำรุด เพราะพื้นผิวถนนเดิมยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย บางส่วนเป็นหลุม เป็นบ่อ แต่ก็มีการลาดยางทับไปโดยไม่มีการลงหินคลุกหรือบดอัดให้แน่นเพื่อปรับระดับพื้นผิวถนนให้เท่ากันก่อน เกรงว่าพอผ่านไประยะหนึ่งก็จะชำรุดและทำให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวได้รับอันตรายอีก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะตรวจรับงาน.

You may also like

ม.แม่โจ้ จัด “มหกรรมรากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์” คนสนใจเข้าร่วมเพียบ สาธิตวิธีการพร้อมสูตรนำราก รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ของกัญชาไปใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพ

จำนวนผู้