พ่อเมืองลำพูน เตือนชาวบ้านให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

พ่อเมืองลำพูน เตือนชาวบ้านให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

ลำพูน / พ่อเมืองจามเทวี ห่วงชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน แจ้งเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่บัดนี้-กลางเดือนพฤษภาคม พร้อมแนะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน จากนั้น ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ มีอากาศร้อนบางแห่ง และจะมีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับพายุฤดูร้อน ปี 2564 จังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์ของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากได้รับความเสียหายให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบทันที เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแลความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้  ในช่วงวันที่ 11 – 12 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย.

เครดิตภาพ : เพจส่วนติดตามภัยพิบัติลำพูน-เชียงใหม่

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้