พิธีเปิดอลังการงาน Unseen Lanna 2018และตลาดสานพลังประชารัฐ

พิธีเปิดอลังการงาน Unseen Lanna 2018และตลาดสานพลังประชารัฐ

เริ่มแล้วงาน “Unseen Lanna 2018 และงานตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่” “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”ชม-ชิม-ช้อปตลอด 10 วัน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 และงบประมาณโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ กิจกรรมตลาดสานพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนับสนุน และจัดตั้ง “มูลนิธิศิลปาชีพ” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพสกนิกรทั่วภาคเหนือ การจัดแสดงและสาธิตของหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน จำนวน 12 พาวิลเลี่ยนและ การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ จำนวน 580 บูธ การจัดโซนกาแฟประชารัฐ การจัดแสดงสินค้าชนเผ่า OTOP พรีเมี่ยม การจัดโซนอาหารชวนชิมคุณภาพจากผู้ประกอบการทั้งในจังหวัด และมาจากต่างจังหวัด ในราคายุติธรรม จำนวน 86 บูธ การจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่ง และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทั้ง 10 วัน
ในการจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายโอทอปจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพิงคนคร โดยจัดระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

You may also like

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

จำนวนผู้