พาณิชย์เชียงใหม่แอ่นอกการันตีปีนี้ลำไยไม่มีปัญหาล้นตลาด แม้ผลผลิตออกมามากกว่าปีก่อนเกือบร้อยละ 8

พาณิชย์เชียงใหม่แอ่นอกการันตีปีนี้ลำไยไม่มีปัญหาล้นตลาด แม้ผลผลิตออกมามากกว่าปีก่อนเกือบร้อยละ 8

พาณิชย์เชียงใหม่แอ่นอกการันตีปีนี้ลำไยไม่มีปัญหาล้นตลาด แม้ผลผลิตออกมามากกว่าปีก่อนเกือบร้อยละ 8 เชื่อมาตรการทั้งส่งเสริมบริโภคสดในและต่างประเทศ แปรรูปจะกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่จะแก้ปัญหาได้

วันที่ 17 ก.ค.61 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยนางสาวกาญจนา อินจันทร์ ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือและผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะออกมาว่า ทางกระทรวงพาณิชย์โดยรมว.พาณิชย์ได้เดินทางมาประชุมติดตามในเรื่องดังกล่าว โดยวางมาตรการและแนวทางบริหารจัดการไว้หลายมาตรการ

ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์การผลิตลำไยปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตจำนวน 305,948 ไร่ โดยแบ่งเป็นในฤดู 211,257 ไร่และนอกฤดู 94,691 ไร่ เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 2.68 ปริมาณผลผลิตจำนวน 267,893 ตัน โดยแบ่งเป็นในฤดู 137,219 ตัน เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.63

“สำหรับสถานการณ์การตลาดราคารับซื้อลำไยสดช่อเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน เกรด AA กิโลกรัมละ 32 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 22 บาท ราคาลำไยรูดร่วงเกรด AA กิโลกรัมละ 21-23 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 15-16 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 6-7 บาท เกรด C กิโลกรัมละ 1 บาท โดยผู้ประกอบการยังเปิดจุดรับซื้อน้อยรายเนื่องจากผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อยไม่สุกเต็มที่ ขนาดยังไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยล้งรับซื้อคาดว่าจะเปิดจุดรับซื้อมากในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมนี้เป็นต้นไป ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณร้อยละ 3.96 หรือประมาณ 5,432 ตัน”นางสาวกาญจนา กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ในส่วนของการแผนการบริหารจัดการลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด หรือ คพจ.ได้จัดทำแผนบริหารจัดการไว้ว่า ในช่วงผลผลิตลำไยในฤดูที่มีถึง 137,219 ตัน ความต้องการบริโภคผลไม้สดปริมาณ 43,915 ตันหรือร้อยละ 30 โดยแบ่งออกเป็นตลาดในประเทศ 12,350 ตันและตลาดส่งออก 31,565 ตัน ขณะเดียวกันตลาดจะมีความต้องการแปรรูปปริมาณ 93,304 ตันหรือร้อยละ 68 ซึ่งแยกเป็นโรงงานกระป๋อง 15,089 ตันและแปรรูปอบแห้งอีก 78,215 ตัน

นอกจากนี้ก็ยังมีการบริหารจัดการตลาดด้วยการเชื่อมโยงกับตลาดล่วงหน้าระหว่างแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผ่านกลไกประชารัฐ และสหกรณ์ มีการสนับสนุนการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยสดช่อ จัดหาสถานที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงท่องเที่ยวโดยมีการประสานกับจุดจำหน่ายลำไยสดเป็นของฝากและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารลำไยโดยเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นำลำไยไปเป็นเมนูอาหาร ของหวานหรือว่าทานสด

สำหรับแผนการกระจายผลผลิตสู่กระบวนการแปรรูป เป้าหมายทั้งหมด 3,200 ตัน ซึ่งจะมีการรวบรวมและคัดแยกคุณภาพลำไยปี 2561 และกระจายผลผลิตเป้าหมายจำนวน 500 ตันและรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูปเป้าหมาย 2,700 ตัน โดยยืนยันว่าจากแผนการบริหารจัดการลำไยที่ได้วางมาตรการไว้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาม็อบลำไยเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนปัญหาที่จุดรับซื้อไม่ยอมติดป้ายลำไยไว้ก่อนที่จะปิดการรับซื้อ รวมถึงปัญหาราคาลำไยเกรด B และ C ซึ่งราคาขึ้นลงไม่แน่นอนนั้นจะนำเรียนกระทรวงฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้