ฝนหลวงภาคเหนือเผยช่วง 13-19 พ.ค.ที่ผ่านมาสามารถขึ้นปฏิบัติภารกิจ 6 วัน

ฝนหลวงภาคเหนือเผยช่วง 13-19 พ.ค.ที่ผ่านมาสามารถขึ้นปฏิบัติภารกิจ 6 วัน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเผยช่วง 13-19 พ.ค.ที่ผ่านมาสามารถขึ้นปฏิบัติภารกิจ 6 วันสามารถเติมน้ำในเขื่อนได้ 1.9 ล้านลบ.ม.

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนที่มีระดับน้ำใช้การต่ำกว่า 30 % และได้เตรียมพร้อมสำหรับการบินปฏิบัติการฝนหลวง ในภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความต้องการน้ำที่ยังไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตร โดยในช่วงวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวไปจำนวน 6 วัน มีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้รับความช่วยเหลือ

จากการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง รวมมีน้ำไหลเข้ากว่า 1.9 ล้าน ลบ.ม.ในช่วงต้น-กลางเดือนพฤษภาคม สภาพอากาศมีแนวโน้มเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมากขึ้น จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาในพื้นที่  โดยพบว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ระดับปฏิบัติการ (5,000-10,000 ฟุต) ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 60% ทำให้เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงแก่พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน แต่เนื่องจากลักษณะของกลุ่มฝนในช่วงเปลี่ยนฤดูซึ่งปกติจะมีการพัฒนาตัวที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ดังนั้น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ติดตามการพัฒนาตัวของกลุ่มเมฆฝนในแต่ละวัน และสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีความระมัดระวังในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงซ้ำเติมในพื้นที่ที่ประสบภัย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5327 5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ.

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้