ปวิณ ชำนิประศาสน์ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

ปวิณ ชำนิประศาสน์ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

- in นานาทัศนะ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่า เกิดขึ้นยาวนาน 20-30 ปีแล้ว แต่สมัยก่อนอาจยังไม่ตระหนักและตื่นตัว แต่มาถึงยุคนี้เราจำเป็นต้องสู้กับหมอกควันไฟป่า เพราะการเผาป่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้น และในหลวง รัชกาลที่ 9 ก็มีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่า น้ำกับป่าเป็นของคู่กัน ไม่มีป่าไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำไม่มีป่า

เรากำลังทำลายป่าโดยการเผา ทำให้ปีนี้แม้จะมีฝนตกมาก แต่ก็ระเหยเร็ว จนน่ากลัวว่าน้ำจะไม่พอใช้ นอกจากนี้การเผายังกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจของประชาชน ปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวสูง 8.6 หมื่นล้านบาท ถ้าต้องสวมหน้ากากปิดจมูก คนก็จะไม่มาเที่ยว ส่งผลกระทบแน่นอน ช่วงนี้จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท้องถิ่นให้ช่วยกันสเปรย์น้ำในอากาศ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในบรรยากาศ และประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา

สำหรับแนวทางป้องกันแก้ไขในพื้นที่นั้น จะเห็นได้ว่าปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ป่าใน จ.เชียงใหม่ ถูกเผา 1.4 ล้านไร่ หากในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-ปัจจุบัน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม) ป่าถูกเผา 2.46 แสนไร่ เปรียบเทียบกันแล้วลดลง 4-5 เท่า เพราะทุกอำเภอทุกพื้นที่มีประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน  ลำพังเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อยไม่เพียงพอ ถ้าไม่ได้ประชาชนจิตอาสาที่มีใจ  มีพลังรักษาต้นไม้ รักษาอากาศที่ดีไว้ ทั้งที่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให่้ สถานการณ์ก็คงจะเลวร้าย ย่ำแย่กว่านี้.

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้