ผู้ว่าฯเปิดงานกาแฟโครงการหลวง มุ่งเป้าสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจกาแฟและยกระดับคุณภาพการผลิต

ผู้ว่าฯเปิดงานกาแฟโครงการหลวง มุ่งเป้าสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจกาแฟและยกระดับคุณภาพการผลิต

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หวังสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอะราบิกา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอะราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมกับเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดกาแฟอะราบิกาสดและคั่ว ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟให้สูงขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยังตลาดกาแฟในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอะราบิกาต่อไป

ทั้งนี้ ทางโครงการยังได้จัดการประกวดคุณภาพเมล็ดกาแฟอะราบิกาของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อแข่งขันหาเมล็ดกาแฟล้านนาที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกและประกวด โดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ โดยผู้ชนะการประกวด ผู้เข้ารอบ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประกวดได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพที่มีมาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟและสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นการกาแฟล้านนาคุณภาพสูงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะต่อไป

สำหรับ งานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการกาแฟโครงการหลวง:กาแฟของพ่อหลวง  การบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Lanna Thai Coffee Hub และเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รวมไปถึงการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการการแข่งขันสุดยอดฝีมือนักชงกาแฟบาริสต้า เป็นต้น.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้