ผู้ว่าฯนำทอดผ้าป่า”รวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน”

ผู้ว่าฯนำทอดผ้าป่า”รวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน”

ชาวเชียงใหม่ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุน”รวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน”ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ได้เงินกว่า 2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.63 ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กรต่างๆ รวมทั้งสมาชิกสภาลมหายใจ แห่องค์ผ้าป่า”รวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” โดยเริ่มขบวนจากข่วงประตูท่าแพ เดินไปตามถนนราชดำเนิน เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดเชียงใหม่และสภาลมหายใจจัดขึ้น เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการลดฝุ่นควันของประชาชนในเขตเมืองและอำเภอรอบนอก ช่วยป้องกันดับไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ตัวเมือง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ของชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ พฤติกรรม ของชาวบ้านในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดและกระบวนการดำเนินงานใหม่ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยใช้มาตรการผลักดันทางสังคม ควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย และที่สำคัญคือการรณรงค์ ผลักดัน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นอันตรายของปัญหา ช่วยลดต้นตอแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งต้องใช้พลังของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคอกชน ภาควิชาการ และชุมชน รวมทั้งการเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกลามอันเป็นต้นเหตุของหมอกควัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จำเป็นต้องมีงบประมาณมารองรับ แต่หากจะรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นลำดับขั้นตอนที่ล่าช้าอาจไม่ทันการ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งผ้าป่ารวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกันขึ้น เพื่อระดมทุน นำไปใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตนอกตัวเมืองและในตัวเมือง เพื่อการจัดการป่า ดูแลไฟ สนับสนุนทำการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าและต้นไม้ ตลอดจนเป็นงบประมาณในการรณรงค์ต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้มีประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวนเงินรวม 225,006 บาท โดยผวจ.เชียงใหม่ได้ร่วมสมทบจำนวน 10,000 บาท มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ 20,000 บาท สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใกม่ 20,000 บาท เป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญสามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนลมหายใจเชียงใหม่” เลขที่ 533-0-28182-2 ได้อย่างต่อเนื่อง

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้