“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2566

“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2566

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชวนเที่ยวเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2566

อีกหนึ่งเทศกาลที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ รอคอยกับ “เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเดือนเมษายน โดยปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรม “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” เพื่อร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณีล้านนาดั้งเดิม ผ่าน 14 กิจกรรม ทั่วเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2566

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดใกล้เคียง, นักท่องเที่ยวจากทั่วเมืองไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เตรียมตัววางแผนการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร และเส้นทางต่างๆ ที่จะนำทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีล้านนากว่า 727 ปี และทำบุญไปพร้อมๆ กัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะอิ่มใจไปกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ โดยทางเทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมไว้กว่า 14 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด อาทิ
1. พิธีบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม
: วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
2. การประกวดเจดีย์ทราย
: วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
3. การประกวดประดิษฐ์ตุงล้านนา
: วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
4. พิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย
: วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
5. ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
: วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดพระสิงห์ และเริ่มจากสี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ฯ
6. การประกวดเครื่องสักการะล้านนา
: วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
7. การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
: วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
8. กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
เชื่อมโยงถึงงานประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรมของนครเชียงใหม่
: วันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
9. ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด
: วันที่ 14 เมษายน 2566 ณ วัดบนถนนท่าแพ
10. การแข่งขันลาบพื้นเมือง
: วันที่ 15 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
11. การประกวดตีกลองปู่จา
: วันที่ 15 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
12. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 727 ปี สะหลีปี๋ใหม่เมือง
: วันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
13. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ 11 วัดมงคลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
14. กิจกรรมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาตั้งแต่ดังเดิม และคงความเป็นเมืองพุทธด้วยการ เชิญชวนเข้าวัดทำบุญ ปักตุงแบบล้านนา ขนทรายเข้าวัด และร่วมก่อเจดีย์ทราย และยังจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอีกกว่า 14 กิจกรรม สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ในเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 727 ปี” ได้ทาง FB : https://www.facebook.com/cmmayor

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้