ปลัดทส.เผยดอยหลวงเชียงดาวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพบพืชชนิดอื่นติดรองเท้านักท่องเที่ยวแพร่พันธ์ุในเส้นทางเดินเขา

ปลัดทส.เผยดอยหลวงเชียงดาวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพบพืชชนิดอื่นติดรองเท้านักท่องเที่ยวแพร่พันธ์ุในเส้นทางเดินเขา

ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดเชียงใหม่ 1 ใน 3 จังหวัดนำร่องทั้งประเทศ ก่อนที่จะเปิดศูนย์ฯหลักที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวันที่ 15 ก.ค.นี้ หวังให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดความตระหนักในการดูแลและใช้ทรัพยากร เผยอากาศที่ร้อนและไฟป่าทำให้ดอยหลวงเชียงดาวได้รับผลกระทบ “เลียงผา”ไม่ตั้งท้องและพบพืชต่างถิ่นติดไปกับรองเท้านักท่องเที่ยวขยายพันธ์เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.66 ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดและประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานฯแห่งนี้จะต้องให้ความรู้กับประชาชนได้และมีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา โดยกระทรวงฯได้เปิดศูนย์ฯนำร่องใน 3 จังหวัดคือ กระบี่ เลยและเชียงใหม่ แต่เสียดายของเชียงใหม่ที่เปิดศูนย์ฯตอนนี้เป็นศูนย์ชั่วคราวอยู่ จึงแนะนำให้ไปลองเจรจาหรือหาสถานที่ที่ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อาจจะเป็น KIOS บนห้างสรรพสินค้าก็ได้ นอกจากนี้จะต้องมีเว็บไซต์หรือลิงค์กับสื่อประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย และให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอหรือจังหวัดเคลื่อนที่ด้วย

“ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทรัยพ์จะเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นศูนย์หลักที่ส่งข้อมูลไปยังจังหวัดต่างๆ และได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯแล้ว โดยหลังจากเปิดศูนย์ประสานงานหลักที่กระทรวงฯ ก็จะมีการเปิดศูนย์ในทุกจังหวัดต่อไปภายใน 2 สัปดาห์จากนั้น ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานฯจะเป็นหลักในการแก้ปัญหาที่ง่ายและตอบโจทย์ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อมีศูนย์แล้วแต่ไม่มีคนสนใจก็จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากและที่หนักกว่าคือคนก็ยังไม่เข้าใจอีก ก็หวังว่าคนเชียงใหม่จะได้ตระหนักและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเดือนตุลาคมนี้จะมีกรมใหม่ขึ้นมาดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงด้วย”นายจตุพร กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ภายในปี ค.ส.2050 ไทยจะเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ส.2065 เพราะนั้นจะต้องทำให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านมีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ยกตัวอย่างเชียงใหม่ที่ดอยหลวงเชียงดาวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาะภูมิอากาศ ถ้าหากอากาศร้อนมากกวางเลียงผาก็ไม่ตั้งท้อง และยังเกิดไฟป่าหมอกควันด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีพืชต่างถิ่นเข้ามาเช่นหญ้าสาปเสือซึ่งติดมากับรองเท้าของนักท่องเที่ยวและลุกลาม ดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายของพืชประจำถิ่นก็จะต้องทำควบคู่กันไป.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้