บสย. – KODIT เกาหลี เร่งยกระดับ ESG แพลตฟอร์มค้ำประกัน หนุนธุรกิจ SMEs เติบโตยั่งยืน

บสย. – KODIT เกาหลี เร่งยกระดับ ESG แพลตฟอร์มค้ำประกัน หนุนธุรกิจ SMEs เติบโตยั่งยืน

- in headline, เศรษฐกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพการประชุม “Working Level Council” (WLC) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ร่วมกับสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมเร่งยกระดับ ESG แพลตฟอร์มค้ำประกันสินเชื่อ สนับสนุนธุรกิจ SMEs เติบโตยั่งยืน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Ms. Cho Hyun Young, Director General Financial Service Platform Department พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม “Working Level Council” (WLC) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ได้แก่ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ นายวุฒิพันธ์ ปริดิพันธ์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ

การประชุม WLC ครั้งที่ 17 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. และ KODIT นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 มาตรการต่าง ๆ ที่ผลักดันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้ำประกันสินเชื่อ ESG (Environment, Social และ Governance) ที่สอดรับกับเทรนด์ธุรกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจ และบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนไป ได้แก่

1. ด้านผลดำเนินงานภาพรวม ระหว่าง บสย. และ KODIT สาธารณรัฐเกาหลี
2. ด้านมาตรการช่วยหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย บสย. ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม ดำเนินการด้านการบริหารจัดการหนี้ สำหรับลูกหนี้ บสย.
4. ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG โดย บสย. และ KODIT พร้อมมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรที่ให้ความสำคัญด้าน ESG

ในโอกาสนี้ บสย. ได้นำคณะผู้แทน KODIT สาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงานกับกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมชมการสาธิตการทำสาแหรกจากหวายเทียม การสานขันโตก การพับกุหลาบจากใบเตย โดยคณะผู้แทน KODIT สาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความสนใจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้แทนเยี่ยมชม วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในชุดแต่งกายด้วยผ้าไทย และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดโพธิ์ รวมถึงบรรยากาศกรุงเทพฯยามค่ำคืน โดยการประชุมและการศึกษาดูงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บสย. กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้