บสย. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น

บสย. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น นำความภาคภูมิใจมาสู่องค์กร บสย. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามแนวทาง “TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs“ โดยใช้กรอบการจัดการตามมาตรฐานสากล Core Business Enablers มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการดำเนินภารกิจครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ (24มี.ค.2566) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่องค์กร บสย. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามแนวทาง “TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs“ โดยใช้กรอบการจัดการตามมาตรฐานสากล Core Business Enablers มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการดำเนินภารกิจครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้าน“การค้ำประกันสินเชื่อ” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน และ ด้าน ”การให้คำปรึกษาทางการเงิน” เพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการองค์กรทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่ม Productivity ที่เห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ และการปรับตัวได้อย่างดีในสภาวการณ์ที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้