น้องน้ำใจขึ้นเหนือประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านท่องเที่ยว

น้องน้ำใจขึ้นเหนือประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านท่องเที่ยว

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พาน้องน้ำใจขึ้นเหนือใกล้ชิดนักท่องเที่ยว


เมื่อ 31 มีนาคม 2561 ที่ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน คกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นำน้องน้ำใจขึ้นเหนือร่วมขบวนโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 โดยยึดหลักแนวคิด 3 ป. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ประชาสัมพันธ์ – ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และ กำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง ป้องกันภัย – ให้คำแนะนำ จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ปกป้อง – ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง หรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและน้องน้ำใจมาสคอตประจำโครงการฯ ยังได้แจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ Do’s & Don’ts Guidelines for Tourists จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยความปลอดภัยพร้อมรอยยิ้ม
หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้