ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะวางแผนเดินทางก่อนเวลาเกรงจราจรติดขัด

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะวางแผนเดินทางก่อนเวลาเกรงจราจรติดขัด

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างเต็มที่ คาดมีเที่ยวบินเพิ่มจากช่วงปกติร้อยละ 11 แนะผู้เดินทางเผื่อระยะเวลา

วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเปลี่ยนบันไดเลื่อนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตามปกติแล้วสองตัว คือที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (บริเวณประตูหมายเลข 5) เพิ่มช่องทางเข้าอาคารผู้โดยสารบริเวณประตูหมายเลข 6 สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความแออัด

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่จอดรถบัส สำหรับจอดส่งผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถบัสด้านทิศใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าชานชาลา ขณะเดียวกันได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ประจำในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลและประสานสั่งการอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2561 คาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเฉลี่ย 210 เที่ยวบินต่อวัน จากปกติวันละ 200 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 31,000 คนต่อวัน จากปกติวันละประมาณ 28,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น.   

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้