ทอท-เชียงใหม่-ทีเส็บยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2563

ทอท-เชียงใหม่-ทีเส็บยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2563

- in headline, เศรษฐกิจ

ทอท-เชียงใหม่-ทีเส็บยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2563 เผยเป็นโอกาสแสดงศักยภาพและความพร้อมดำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เปิดเส้นทางบินใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ ในขณะที่เชียงใหม่ไต่อันดับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ 27 ของเอเชียแปซิฟิกและอันดับ 7 ของอาเซียน

วันที่ 8 พ.ย.61 ที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ นายนิตินัย ศิริมารรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)หรือทอท.ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือสสปน.ได้ร่วมกันแถลงข่าวการได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Routes Asia Development Forum 2020”ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2563

นายนิตินัย ศิริมารรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการร่วมมือในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1-4 ก.พ.61 ที่ผ่านมาบริษัท UBM Information Ltd.ผู้จัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ได้มาสำรวจและพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการเดินทางทางอากาศมายังเมืองเจ้าภาพ ความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยานของทอท.ในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน RA2020 ด้านสถานที่จัดงานและโรงแรมที่พัก ซึ่งหลังจากมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่เมืองเจ้าภาพจัดงานและความพร้อมของทอท.แล้ว เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาทาง UMB ได้แจ้งผลคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานโดยให้ทอท.เป็นผู้ชนะการคัดเลือกและเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA2020 อย่างเป็นทางการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวอีกว่า สำหรับงาน RA2020 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสายการบินประมาณ 100 สายการบิน ท่าอากาศยานทั่วโลกกว่า 200 แห่ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

“ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก เป็นท่าอากาศยานชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ดำเนินงานด้วยความเข้มแข็งมากว่า 39 ปี ปัจจุบัน ทอท. มีสายการบินเข้ามาทำการบิน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. มากกว่า 130   สายการบิน โดยทำการบินเชื่อมต่อเมืองต่าง ๆ มากกว่า 170 เส้นทางทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ท่าอากาศยานของ ทอท. ประมาณ 140 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบิน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 การเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี จะเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของ ทอท. สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวที่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างหนึ่งในปัจจุบันอีกด้วย”นายนิตินัย กล่าว

ขณะที่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ปีละ 10 ล้านคนโดย 50% เป็นคนไทยและอีก 50% เป็นต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองมีความพร้อมทั้งเรื่องของโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีประมาณ 1,000 ห้องและระดับ 3-4 ดาวอีก 3 หมื่นกว่าห้องที่มีมาตรฐานและการบริการที่ดี สามารถรองรับได้ ทางจังหวัดเองได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและสถานที่จัดประชุม มีการเตรียมพร้อมเรื่องการขนส่ง การจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ยืนยันว่าเชียงใหม่พร้อมรับคณะผู้มาร่วมประชุมเจรจาธุรกิจการบิน และงานนี้ถือเป็นโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งด้วย

ขณะที่นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ทีเส็บ กล่าวว่า ไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้ภาพจัดประชุมและเจรจาธุรกิจระดับโลก The Routes Asia Development Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสำคัญในแง่ของการพัฒนาประเทศเป็นงานประชุมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบก อากาศและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงไปยังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศCLMV เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมใหม่ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

ผอ.ทีเส็บ กล่าวอีกว่า ประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมการค้า การลงทุนสร้างเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานในจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมอย่างเชียงใหม่ด้วย ซึ่งเชียงใหม่เองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนการจัดประชุมนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติจากอันดับที่ 52 มาเป็นอันดับที่ 27 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และเป็นอันดับ 7 ของอาเซียน และในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีนักเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนานาชาติที่เชียงใหม่กว่า 32,000 คน นำรายได้ทางตรงเข้าสู่เชียงใหม่แล้วไม่น้อยกว่า  2,700 ล้านบาท

นอกจากเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดงานโดยตรงแล้ว การจัดประชุมนานาชาติยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งทีเส็บเชื่อว่าจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในแง่ของการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงธุรกิจกับเมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วย.

 

 

 

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้