ตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพนัด 10 พ.ค.เข้ารังวัดพื้นที่

ตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพนัด 10 พ.ค.เข้ารังวัดพื้นที่

- in headline, จับกระแสสังคม

ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมคณะทำงานฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ กำหนดเข้ารังวัด 10 พ.ค.นี้ ย้ำจะเร่งฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยมีตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ นำโดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ นายบัณรส บัวคลี่ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการและตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ มาหารือร่วมกัน โดยเฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการดำเนินการ หลังจากที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาล ตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว และจะเข้าไปฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมตามที่เครือข่ายและชาวเชียงใหม่ต้องการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเบื้องต้น โดยในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคมนี้ ผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปรังวัดพื้นที่ตามแนวเขตป่าดังเดิมที่ครอบคลุมบ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง ขึ้นไปทางดอยสุเทพ และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 จะเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งต้นไม้ใหญ่และพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก เพื่อป้องกันน้ำหลากและการพังทลายของดินในช่วงฤดูฝน โดยระหว่างนั้นจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าโดยรอบ เพื่อสามารถนำพันธ์ไม้ที่ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติที่สุดมาปลูกในบริเวณดังกล่าว สำหรับการส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ น่าจะสามารถดำเนินการภายหลังจากมีการส่งมอบงานจากผู้รับเหมาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ส่วนการส่งมอบพื้นที่ให้กรมอุทยานฯ ยังต้องหารือต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน (ร่าง) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1.) คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมีแม่ทัพภาค 3 , ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา 2.) คณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ กรณีพื้นที่โครงการบ้านพักข้าราชการศาลตุลาการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ , ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เป็นเลขานุการ , บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีที่ปรึกษา ได้แก่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , สำนักงานศึกษาธิการ , นายอำเภอแม่ริม , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นต้น 3.) คณะทำงานเพื่อดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อกลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ , ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 1 คน เป็นเลขานุการร่วม , บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นคณะทำงาน เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายความมั่นคง , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ , ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นต้น โดยเบื้องต้นที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝ่ายยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ทั้ง 3 คณะ พร้อมองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตการทำงาน ซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง) จัดส่งให้หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และแต่งตั้งต่อไป

ด้าน เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจะเปิดรับความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ให้เสนอแนวทางร่วมกันเพื่อหาทางออกในข้อกฎหมายที่ติดขัด เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นบทเรียนที่จะไม่เกิดปัญหาข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีกในอนาคต.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้