ดอยสะเก็ดรับมอบเงินกองทุนพัฒนา 8 ชุมชนรอบโรงงานขยะอบจ.ครั้งที่ 7 กว่า 1 แสนบาท

ดอยสะเก็ดรับมอบเงินกองทุนพัฒนา 8 ชุมชนรอบโรงงานขยะอบจ.ครั้งที่ 7 กว่า 1 แสนบาท

นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะอบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ในรอบกำจัดขยะ 3 เดือน มีปริมาณขยะเข้าสู่โรงงาน2,265 ตัน โดย”วีพีเอ็นฯ”จัดสรรเงินให้ 8 ชุมชนโดยรอบเป็นเงินกว่า 1 แสนบาท

วันที่ 5 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด โดยมีผู้นำชุมชนโดยรอบศูนย์ฯเข้าร่วม

นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ของบริษัทเอกชนที่รับเหมาดำเนินการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ที่จะกันเงินส่วนหนึ่งจากค่าจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์ฯมาจัดตั้งเป็นกองทุนและจัดสรรให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามที่แต่ละชุมชนมีมติข้อตกลงกัน

“ชุมชนที่อยู่รอบศูนย์ฯมีทั้งหมด 8 หมู่บ้านโดยชุมชนที่อยู่ใกล้ศูนย์ฯจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่มากกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ในรอบของเดือนต.ค.-ธ.ค.2561 ซึ่งมีปริมาณขยะที่เข้าศูนย์ฯ 2,265.445 ตัน ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าปริมาณขยะที่มีอยู่ในพื้นที่ และน้อยกว่ากำลังความสามารถในการดำเนินงานของศูนย์ฯอย่างมาก และแม้ว่าทางเอกชนจะยังขาดทุนแต่ก็ยังจัดสรรเงินให้กองทุนมาอย่างต่อเนื่อง และถ้าหากแต่ละท้องถิ่นนำขยะเข้ามากำจัดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ ตัวเลขที่จะจัดสรรให้แต่ละชุมชนก็จะเพิ่มขึ้น”นายอรรถชา กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ก้าวต่อไปคือทางอบจ.เชียงใหม่จะต้องมี MOU กับ 3 อำเภอคือ ดอยสะเก็ด แม่ออน สันกำแพงและสันทรายที่จะนำขยะมากำจัดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ ซึ่งจากการหารือกันเบื้องต้นและได้ข้อแนะนำไปยังท้องถิ่นและอบจ.เชียงใหม่ว่าในการจัดทำสัญญาจ้างดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นจะต้องแยกเป็น 2 สัญญา คือ จัดเก็บและขนขยะ กับ กำจัดขยะ ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนกับที่อ.ดอยสะเก็ดซึ่งมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 14 ตำบลแต่ไม่ใช่ทุกท้องถิ่นจะนำขยะมากำจัดที่นี่เพราะบางท้องถิ่นก็ทำสัญญาจ้างขนและกำจัดอยู่ในสัญญาเดียวกัน เมื่อเอกชนที่รับจ้างไม่นำมากำจัดที่ศูนย์ฯทางท้องถิ่นก็ไม่สามารถไปบังคับได้ เพราะในสัญญาจ้างคือให้ดำเนินการนำขยะมูลฝอยในพื้นที่ไปกำจัดให้เรียบร้อยเท่านั้น

ขณะที่นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับการมอบเงินกองทุนฯ จะดำเนินการทุก 3 เดือน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ในรอบของเดือนตุลาคม,พฤศจิกายนและธันวาคม โดยในเดือนต.ค.มีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงาน 852.30 ตัน เดือนพ.ย.720.190 ตัน และเดือนธ.ค.692.425 ตัน รวมทั้งสิ้น 2,265.445 ตัน

ทั้งนี้จากการจัดสรรผลประโยชน์ต่อชุมชนตามสัดส่วนข้อตกลงคืออ.ดอยสะเก็ด,ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว หมู่ 5 ต.ป่าป้อง บ้านกิ่วแล หมู่ 11 ต.เชิงดอยได้ 5  บาทต่อตัน บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ได้ 10 บาทต่อตัน บ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม ม.7 ต.ป่าป้อง บ้านป่าคา ม.4 ทต.ดอยสะเก็ดและบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 ต.เชิงดอย ได้ 4 บาทต่อตัน

โดยครั้งนี้ อ.ดอยสะเก็ดได้รับการจัดสรรรวมเป็นเงิน 11,328 บาท ต.ป่าป้อง 11,328 บาท บ้านป่าตึงน้อย 22,655 บาท บ้านป่าไม้แดงกับบ้านป่ายางงาม บ้านป่าคาและบ้านหนองบัวพัฒนา ได้หมู่บ้านละ 9,062 บาท  ส่วนบ้านทุ่งยาว ม8 บ้านกิ่วแล ม.11 ได้หมู่บ้านละ 9,062 บาท รวมทั้งหมดที่มอบเงินให้กองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการครั้งนี้ 104,215 บาท.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้