ชาวบ้านต้นดู่ร้องผู้ว่าฯ สอบ ผญบ.ทำงานไม่โปร่งใส-นอภ.ขาดความเป็นกลาง

ชาวบ้านต้นดู่ร้องผู้ว่าฯ สอบ ผญบ.ทำงานไม่โปร่งใส-นอภ.ขาดความเป็นกลาง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ (26 ก.ย.60) / ไฟลามทุ่ง ชาวบ้านต้นดู่ ร้องผู้ว่าฯ ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน ชี้ขาดความโปร่งใส-ไม่ชอบธรรม พร้อมจี้สอบนายอำเภอสันกำแพง ใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเกื้อหนุนเมื่อเวลา 10.30  น. วันที่ 26 ก.ย. กลุ่มชาวบ้านบ้านต้นดู่ หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายวีระ ปัญญานิล  และนางพรปวีร์ หิรัญเชรษฐ์ ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของนายเสน่ห์ กันทะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เนื่องจากปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ขาดคุณธรรม จริยธรรม และขอให้ตรวจสอบการทำงานของนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด เพื่อช่วยเหลือนายเสน่ห์นายวีระ กล่าวว่าที่ผ่านมาตัวแทนชาวบ้านต้นดู่ ได้ร้องเรียนเรื่อง ผญบ.หมู่ 3 ไปยังนายอำเภอสันกำแพง ปรากฏว่ามีการดำเนินการล่าช้ามาก โดยเฉพาะกรณีการประเมินการทำงานของ ผญบ.ที่นายเสน่ห์ ประเมินตนเอง จนทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวไปยื่นหนังสืออีกครั้งเมื่อ 14 ก.ย.60 ทางอำเภอจึงสั่งการให้ นายเสน่ห์ เปิดประชุมชี้แจง

และในการประชุมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา นายอำเภอไม่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แต่กลับให้นายเสน่ห์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และเมื่อนายเสน่ห์ ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้ ก็ใช้อำนาจสั่งปิดประชุมทันทีนอกจากนี้ พฤติกรรมของนายเสน่ห์ที่ผ่านมา ยังไม่ได้จัดทำบัญชีการเงินของหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าผิด แต่ทางอำเภอกลับเปิดโอกาสให้นายเสน่ห์ทำบัญชีใหม่ถึง 2 ครั้ง ขณะเดียวกันในการเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับนายอำเภอสันกำแพงนั้น  ทางนายอำเภอไม่ได้เรียกตัวแทนชาวบ้านเข้าไปชี้แจง หากกลับใช้วาจาเกรี้ยวกราด ไม่ให้เกียรติชาวบ้าน ทั้งยังประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่ไปยื่นหนังสือว่านายเสน่ห์ ผ่านการประเมิน แต่เมื่อชาวบ้านได้มีการสอบถามปลัดอำเภอ กลับได้คำตอบว่าผลการประเมินยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างพิจารณา ทำให้ชาวบ้านเคลือบแคลงใจและสงสัยว่าทางอำเภอ มีนัยแอบแฝงหรือไม่“นายอำเภอไม่ยอมใช้อำนาจหน้าที่แก้ไขปัญหา และชาวบ้านก็เห็นว่าทางอำเภอใช้อำนาจช่วยเหลือนายเสน่ห์ จึงขอความเมตตาจาก ผู้ว่าฯ เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย” นายวีระ กล่าว

ต่อมาทางผู้ว่าฯ  ได้มอบหมายให้ นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านนายศเนติ กล่าวว่า จะนำข้อร้องเรียนดังกล่าวนำเรียนต่อผู้ว่าฯ  และจะประสานกับทางอำเภอสันกำแพง เพื่อให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริง โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป ทำให้ชาวบ้านพอใจ จึงแยกย้ายเดินทางกลับ ในเวลาประมาณ 11.00 น.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้