ชลประทานแจงฝนตกหนักทำ ปตร.วังหิน พิบัติ กรมฯ เร่งตรวจหาสาเหตุ พร้อมนำเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ช่วย 4 พันไร่ ในช่วงแล้ง

ชลประทานแจงฝนตกหนักทำ ปตร.วังหิน พิบัติ กรมฯ เร่งตรวจหาสาเหตุ พร้อมนำเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ช่วย 4 พันไร่ ในช่วงแล้ง

ชลประทานแจงฝนตกหนักทำ ปตร.วังหิน พิบัติ กรมฯ เร่งตรวจหาสาเหตุ พร้อมนำเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ช่วย 4 พันไร่ ในช่วงแล้ง

วันที่ 7 พ.ย. 64 ที่บริเวณประตูระบายน้ำวังหิน ต.สบเตียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ชี้แจงถึงกรณีประตูระบายน้ำวังหินเกิดพิบัติและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำในช่วงแล้งที่จะถึง ว่า สำหรับสาเหตุการพังพิบัติของประตูระบายน้ำวังหินเบื้องต้นมาจากเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำแม่กลาง ช่วงระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. 64 ช่วงแรกเกิดการทรุดตัวของอาคารบริเวณปีกฝั่งซ้าย และมีเสาไฟฟ้าโค่นล้มอีก 6 ต้น ซึ่งได้มีการแก้ไขให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว ช่วงต่อมาระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อีกครั้งส่งผลทำให้ตัวอาคารประตูระบายน้ำทรุดเพิ่มอีก เบื้องต้นทางกรมชลประทานได้ดำเนินการปิดกั้นลำน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุของการทรุดตัว เพื่อทางแก้ไข จัดงบประมาณมาดำเนินการโดยเร็วที่สุด

“ส่วนจะเป็นการซ่อมแซม หรือว่าก่อสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทน นั้น ต้องรอคณะกรรมการชุดที่จะเข้ามาตรวจสอบสรุปถึงแนวทางการจะดำเนินการอีกครั้ง ส่วนในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ชลประทานได้วางแผนโดยการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ราว 12 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง เพียงพอต่อการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคราว 4,000 ไร่ ประกอบกับในพื้นที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรหมดแล้ว คงมีเพียงสวนลำไยซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถส่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 4,000 ไร่ ได้ หากมีปัญหาก็สามารถติดต่อผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ซึ่งมีการประสานงานกับทางชลประทานอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที” นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กล่าว

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้