ชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด“พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงใจราษฎร์”

ชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด“พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงใจราษฎร์”

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด“พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงใจราษฎร์” พร้อมนำรถพระที่นั่งและรถม้าพระที่นั่งทรงงานมาจัดแสดงด้วย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ต.ค. 60 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่  1  เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ภายใต้แนวคิด  พระราชกรณียกิจ สถิตในดวงใจราษฎร์ โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยะภาพ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  การฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ซึ่งทุกโครงการที่ ทรงพระราชทานแนวทางให้กรมชลประทานได้ดำเนินการ ล้วนเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรมาจวบจนปัจจุบัน จำนวน 480 ภาพมาจัดแสดง

นอกจากนี้ยังได้นำรถยนต์พระที่นั่ง และรถม้าพระที่นั่งทรงงาน  มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม  ซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดในห้วงตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ต.ค. 60 หลังจากนั้นจะรวบรวมนำไปจัดแสดงภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้าชมต่อไป

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคเหนือช่วงแรกที่มีโครงการพระราชดำริเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2506 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 มีจำนวน 1,770 โครงการ แยกเป็นด้านแหล่งน้ำ 1,233โครงการ ด้านการเกษตร 46 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 62 โครงการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 89 โครงการ ด้านสาธารณสุข 15 โครงการ ด้านคมนาคม-สื่อสาร 22 โครงการ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 199 โครงการและด้านบูรณาการ-อื่นๆ 104 โครงการ

โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 444 โครงการ และกระจายในพื้นที่ต่างๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด“พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงใจราษฎร์” ครั้งนี้ มีการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่หาชมได้ยาก ตลอดจน รถม้าพระที่นั่ง และทุ่งดอกปอเทือง ดาวเรือง ตลอดแนวสันเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้