ชลประทานยันเขื่อนขนาดใหญ่-อ่างขนาดกลางแข็งแรงปลอดภัย

ชลประทานยันเขื่อนขนาดใหญ่-อ่างขนาดกลางแข็งแรงปลอดภัย

- in headline, จับกระแสสังคม

หัวหน้าฝ่ายปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทานยืนยันเขื่อนขนาดใหญ่ 5 แห่งไม่มีผลกระทบ ยันตรวจสอบทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัย

จากกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 04.03น. ขนาด 5.9 ความลึก 5 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 19 กม. เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ที่ จ.เชียงใหม่นั้น

นายศุภมิตร กฤษณมิตร วิศกรชลประทานชำนาญการ หน.ฝ่ายปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเขตภาคเหนือของเราบ่อยครั้งและถี่มากขึ้น โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ โดยฝ่ายปลอดภัยเขื่อน จึงขอนำข้อมูลด้านความปลอดภัยเขื่อนให้เกิดความมั่นใจในเขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานที่มีเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 5 แห่ง ให้ทราบดังนี้
1.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(ขนาดใหญ่) เครื่องมือยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ ตรวจสอบแล้วตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
2.อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่(ขนาดกลาง) เครื่องมือยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ ตรวจสอบแล้วตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
3.อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุง แต่เบื้องต้นตรวจสอบแล้วทำนบดิบยังมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
4.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน(ขนาดกลาง) เครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุง แต่เบื้องต้นตรวจสอบทางกายภาพแล้วทำนบดิบยังมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
5.อ่างเก็บน้ำโป่งอ่อน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน(ขนาดเล็กพระราชดำริ) เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบแล้วทำนบดิบยังมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชน ฝ่ายปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 1 ยังมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องมือวัดผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563 นี้(อยู่ระหว่างรองบประมาณ) และการที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งกลับส่งผลดีต่อพื้นที่เนื่องจากเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆ ไม่สะสมและปล่อยออกมาอย่างรุนแรงในครั้งเดียว.

You may also like

ไฟไหม้ดอยสุเทพทำให้ฝุ่นพิษปกคลุมเชียงใหม่หนาแน่น ผู้ว่าฯแซมเบ้ยอมรับกระทบสุขภาพชาวเชียงใหม่กว่า 2 ล้านคนแต่เชื่อปัญหาจบก่อนสงกรานต์

จำนวนผู้