ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่จัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่จัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคเหนือจัดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers”เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 ที่ห้องแกรนด์นันทา โรงแรม Centara River Side Hotel นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “Chiangmai Housekeeping Get together with Suppliers” ซึ่งชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคเหนือจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาทำให้เราตระหนักถึงมาตรฐานการให้บริการที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มี ความปลอดภัย ความสะดวก สบาย และความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ทั้งนี้กิจกรรม ภายในงาน มีวิทยากรจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนออกบูธแสดงสินค้าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานพบปะแลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลสินค้าจากบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมและโปรโมชั่นมากมาย

สำหรับการจัดกิจกรมในครั้งนี้มีสมาชิกชมรมๆที่เป็นพนักงานของโรงแรมเข้าร่วมงานมากว่า 150 ท่านรวมทั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการฝ้ายจัดซื้อ ผู้ประกอบการของโรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า100 แห่งด้วย

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซาไปเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ออกไปจากภาคอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มที่จะกลับมามีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อย่างในวันนี้กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดงานขึ้นมาถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เรื่องการทำความสะอาดต้องอาศัยเรื่องของทักษะ กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ อาทิ เช่น หุ่นยนต์มาช่วยทำความสะอาด การนำเอานโยบายเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เข้ามาใช้เพื่อต่อยอดนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านนางอรนุช เชิงเวลลิ่งค์ ประธานชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ CHIANGMAI HOUSEKEEPING CLUB กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทางชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ได้จัดหาบุคลากรมาเพิ่มเติมกับงานโรงแรมในเชียงใหม่หลังจากโควิด-19 ทำให้หลายคนตกงานและแรงงานด้านนี้ปัจจุบันขาดแคลน ตอนนี้เราได้พัฒนาคนรุ่นใหม่เสริมเข้ามาเพื่อรองรับการงานเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบุคลากรแม่บ้านโรงแรมในเชียงใหม่มีจำนวนกว่า 70 คนเท่านั้น

ขณะที่นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า บุคลากรแม่บ้านโรงแรมในเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ขาดแคลนมากเกือบ 100% เลยทีเดียวหลังจากเกิดโควิด-19ที่ผ่านมา บุคลากรแม่บ้านเป็นส่วนสำคัญหลักของธุรกิจโรงแรม ห้องพักจะสะอาด ความพร้อมด้านสถานที่ต่างๆ อยู่ที่แม่บ้านทั้งสิ้น นับว่าเป็นหัวใจหลักของการบริการในธุรกิจโรงแรม ก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์หาแรงงานที่ต้องการมาในงาน
บริการด้านนี้ก็มาสมัครได้ที่ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมเชียงใหม่ ทางชมรมแม่บ้านเองจะมีการฝึกทักษะต่างๆให้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้