จังหวัดเชียงใหม่หารือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ 13 เมือง 6 ประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

จังหวัดเชียงใหม่หารือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ 13 เมือง 6 ประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่หารือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ 13 เมือง 6 ประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ โดยกล่าวว่า ด้วยครม.มีมติเมื่อ 22 ส.ค.2560 ให้กระทรวงมหาดไทย(ทุกจังหวัด ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้ว) พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ 13 เมือง 6 ประเทศ มากที่สุดคือสาธารณรัฐประชาชนจีน 7 เมือง โดยแยกเป็นเมืองเฉิงตู ซึ่งได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อ 30 มี.ค.2558, นครฉงซิ่ง เมื่อ 19 ก.ย.2551 นครชิงเต่า เมื่อ 1 เม.ย.2551 สิบสองปันนา ได้มีการลงนามข้อตกลงแสดงเจตจำนง เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา สาธารณสุข ด้วยความเสมอภาพแลเอื้อประโยชน์แก่กันเพื่อความเจริญก้าวหน้า เมื่อ 15 พฤษภาคม 2555

นครเซี่ยงไฮ้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อ 2 เมษายน 2543เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์มิตรภาพเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 มณฑลไห่หนาน ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เมื่อ 6 กันยายน 2560

สำหรับประเทศญี่ปุ่นได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นการร่วมมือ แลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านการศึกษา การเกษตร การท่องเที่ยวและการค้ากับเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโดเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556  และได้ลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City กับจังหวัดเกียวโตเมื่อ 28 กันยายน 2560

นอกจากนี้ยังมีเมืองย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ความร่วมมือแนมิตรเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบ EATOF ASEAN และ Civilization Trail และด้านการศึกษาวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรมเมื่อ 4 กันยายน 2550

สำหรับเมืองบูร์ซา ประเทศตุรกี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เมื่อ 15 มกราคม 2556 เมืองเซียงตุง ประเทศเมียนมา เมื่อ 9 ตุลาคม 2557 และเมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลี ที่ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะเมื่อ 23 มีนาคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า มีหลายเมืองที่ได้สถาปนาไปนานแล้วแต่ยังไม่มีกิจกรรม เช่นที่จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ย็อกยาการ์ตา อินโดนีเซีย บูร์ชา ประเทศตุรกีและซ็องนัม เกาหลี ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ 2561 ในการจัดงานลานนาเอ๊กซ์โปทางทีเส็ปจะทำให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นโดยมีการเชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศ และมีการเจรจาธุรกิจด้วย ขณะเดียวกันทางกงสุลใหญ่จีนก็ได้มาหารือและเร่งรัดเกี่ยวกับเมืองเหม่ยซานและไห่หนานซึ่งจะมีการมาเยือนในอนาคต และจะมาร่วมงานลานนาเอ๊กซ์โปด้วย

“นอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีการลงนามสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องเองด้วย จึงขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ไปรวบรวม MOU,LOI โดยประสานขอไปทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.และเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าภายใต้การทำงานในกรอบบ้านพี่เมืองน้องมีเมืองอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นระดับจังหวัดกับเมือง เมืองต่อเมืองหรือมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย”นายปวิณ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

จากนั้นให้แยกประเทศและเมือง โดยตั้งคณะทำงานมาพิจารณา โดยแบ่งเป็นกลุ่มเช่น จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี เมียนมา เพื่อดูว่าแต่ละปีจะให้สถานกงสุลเชื่อมว่าจะสานสัมพันธ์ต่อหรือไม่ มีงานอะไรที่จะต้องไปหรือเชิญบ้าง รวมถึงกิจกรรมที่จะทำให้ในปีงบประมาณ 2561-2562 โดยเฉพาะการที่ต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ และให้ทบทวนว่า MOU ที่ทำไปแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหนเรื่องอะไร โดยเฉพาะเมืองหรือประเทศที่เราไม่มีสถานกงสุลซึ่งอาจจะต้องหารือผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยกลางเดือนพ.ย.นี้ต้องมาประชุมสรุปกันอีกครั้ง.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้