“ล้านนาเอ็กซ์โป 2017”ใต้แนวคิด“ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เทิดพระเกียรติพระราชดำริ ร.9

“ล้านนาเอ็กซ์โป 2017”ใต้แนวคิด“ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เทิดพระเกียรติพระราชดำริ ร.9

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ ทีเส็บ (TCEB) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2017” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชูท่องเที่ยวตามรอยพ่อวิถีพ่อเพียง ย้อนรอยเส้นทางการท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ สานต่อพระราชปณิธาน พร้อมทั้งนำหลักการทรงงานตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน นำเสนอเสน่ห์ของภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวล้านนาสู่ตลาดอาเซียน

ที่ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าล้านนาเอ็กซ์โป 2017 ในครั้งนี้ว่า การจัดงานในปีนี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายเดิมคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมโยง และขยายมูลค่าการค้าการลงทุน ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เนื่องด้วยพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของชุมชนและการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านผ่านโครงการพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 37 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนบนทั้งหมดแบ่งเป็น เชียงใหม่ 28 โครงการ เชียงราย 6 โครงการ แม่ฮ่องสอน 2 โครงการ ลำพูน 1 โครงการ พะเยา 1 โครงการและตาก 1 โครงการ ผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าล้านนาเอ็กซ์โป 2017 ทุกภาคส่วนต่างจึงปรารถนาที่จะสานต่อพระราชปณิธานพร้อมทั้งนำหลักการทรงงานตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยเน้นที่อุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการสุขภาพ และธุรกิจการเท่องเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของปีนี้ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพ่อวิถีพ่อเพียง” ย้อนรอยเส้นทางการท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของโครงการหลวงตามพื้นที่ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ร้อยเรียงเรื่องราวความสำเร็จของสินค้าและบริการล้านนาที่ทำรายได้มหาศาลให้ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าเชียงใหม่ การท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC ซึ่งทั้งหมดนี้จะจัดแสดงผ่าน “นิทรรศการตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษมากมายอาทิ กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี (CCTV) ในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้แนวคิด “Security of Smart City” กิจกรรม Ultimate Lanna Experien และกิจกรรม Trip Northern Application แอปพลิเคชั่นบนมือถือที่จะเป็นไกด์นำเที่ยวส่วนตัวให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับงานแสดงสินค้า “ล้านนาเอ็กซ์โป 2017” จึงเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักธุรกิจที่สนใจได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นก้าวแรกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในระดับภูมิภาคเข้าใจถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ

ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในคณะผู้จัดงานกล่าวถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานว่า ไฮไลท์สำคัญของปีนี้ถูกดำเนินเรื่องราวผ่านการท่องเที่ยวตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ซึ่งทำให้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนพสกนิกร ทรงประทานอาชีพและทักษะให้กลุ่มชนเผ่าและชาวบ้านที่ห่างไกลความเจริญ นำมาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยในที่สุด เป็นที่มาของไฮไลท์ภายในงาน

อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพและสปา โดยในปีนี้ชูการนวดแผนโบราณและสปาตามรอยพ่อ จัดการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา เพื่อเฟ้นหา สุดยอดหมอนวดมืออาชีพตามแบบฉบับภูมิปัญญาล้านนา และสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ชิงเงินรางวัล  มูลค่ากว่า 140,000 บาท  ต่อด้วยไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่างด้านสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการหลวง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ของ 4 จังหวัดนำเสนอในรูปแบบพาวิลเลี่ยนผลิตภัณฑ์ Master  Piece เช่น ชุดศิลาดล, ชุดเครื่องเงิน, ภาพแกะสลัก, ชุดเครื่องเขิน, ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ, ผ้าจกแม่แจ่ม, ปลาอานนท์และเรือ(สบวิน) จากจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าไหมยกดอก, ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากจังหวัดลำพูน ผ้าทอขนแกะและผลิตภัณฑ์จักสานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดเซรามิค ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและน้ำแร่แจ้ซ้อนจากจังหวัดลำปาง อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของโครงการหลวงที่โดดเด่นไม่แพ้ใครคงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ทั้งผัก ผลไม้  สมุนไพรที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งล้านนาเอ็กซ์โป 2017 ภูมิใจนำเสนอ “ของขวัญจากพ่อ” กาแฟสดจากไร่พระราชทาน สายพันธ์ “อาราบิกา” ที่ขายให้กับแหล่งจัดจำหน่ายกาแฟชื่อดัง อาทิ อเมซอน ดอยคำ กาแฟภูฟ้า(พระเทพ) รวมทั้งส่งให้โครงการ ITDP ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชาวเขาบนดอย พบกับกิจกรรม “ชงชา ชิมกาแฟ” ครั้งที่ 1 (Northern Thailand Coffee and Tea) ชมการแข่งขัน “Latte Art” และ “สุดยอดนักชิม” พร้อมเข้าร่วม Workshop ร้านชากาแฟ ดีๆได้ ฟรี! ภายในงานยังมีหลากหลายโซนกิจกรรม ที่น่าสนใจ อาทิ โซนโรยัล โปรเจ็ค โซนวัฒนธรรม โซนล้านนา4.0 โซนการศึกษา โซนอินเตอร์เนชั่นแนล และโซนอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ทุกท่านเพลิดเพลินได้ทั้งวัน

ทางด้านสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) นำนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสสปน. ได้กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดงานแสดงสินค้าล้านนาเอ็กซ์โป 2017 ว่า เสน่ห์ของการแสดงสินค้าล้านนา เอ็กซ์โป คือการนำสินค้าท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ผลิตมานำเสนอสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตโดยวัสดุและพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อีกทั้งชาวบ้านยังมีความเข้าใจและคุณเคยและเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้านั้นๆตามภูมิลำเนาที่ตนอยู่ นอกเหนือไปกว่านั้นในปีนี้ล้านนาเอ็กซ์โปได้นำเสนอภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ซึ่งตรงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งผูกพันกับโครงหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาแต่ช้านาน ทำให้มิติของงานล้านนา เอ็กซ์โปในปีนี้ลึกซึ่งและเข้าถึงวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น ทีเส็บเล็งเห็นว่าหากผู้ประกอบการรายย่อยระดับภูมิภาค (SMEs) เติบโตมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล ก็จะสามารถเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

ด้วยเหตุนี้จึงนำความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE เข้ามาบริหารจัดการยกดับการจัดการแสดงสินค้าโดยเชื่อว่างานแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและฐานลูกค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยระดับภูมิภาค และอีกไม่นานเกินรอ ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียอย่างแน่นอน โดยในปีนี้ได้เริ่มขยายการรับรูปไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV พร้อมขับเคลื่อนระดับภูมิภาคควบคู่กันไป โดยตั้งเป้า 2018 จะขยายสู่ประเทศกลุ่ม CLMV  ให้ได้มากกว่า 60% และขยายสู่กลุ่มประเทศ GMS ให้ได้มากกว่า 80% ในปี2019 คาดการณ์ว่าจะล้านนาเอ็กซ์โป จะเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคอาเซียน (AEC) ในปี 2020 จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานแสดงสินค้าล้านนาเอ็กซ์โป 2017 โดยการมาร่วมงานและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแรงหนุนความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ในที่สุด

สำหรับงานแสดงสินค้า “ล้านนาเอ็กซ์โป 2017” จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  อัดแน่นด้วยคุณภาพตลอด 10 วันเต็ม เวลา 10:00 – 20:00น. วันเสาร์และอาทิตย์ขยายเวลาให้ชิม ชม ช็อปกันอย่างจุใจเริ่ม 10.00 – 21.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 320,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดช่วงการจัดงาน 492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 30% .

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้