งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อ 12 ก.พ 2566 ที่ผ่านมา ดร. ประทิน นาคสำราญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมงานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรม ลส.ชบ.จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้นำ ผู้บริหาร วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

You may also like

ไฟไหม้ดอยสุเทพทำให้ฝุ่นพิษปกคลุมเชียงใหม่หนาแน่น ผู้ว่าฯแซมเบ้ยอมรับกระทบสุขภาพชาวเชียงใหม่กว่า 2 ล้านคนแต่เชื่อปัญหาจบก่อนสงกรานต์

จำนวนผู้