งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

งานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อ 12 ก.พ 2566 ที่ผ่านมา ดร. ประทิน นาคสำราญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมงานสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรม ลส.ชบ.จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้นำ ผู้บริหาร วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้