คุ้มเสือ (Tiger Kingdom)แม่ริม เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูเสือประจำปี

คุ้มเสือ (Tiger Kingdom)แม่ริม เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูเสือประจำปี

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัดจัดพิธีไหว้ครูเสือประจำปี เพื่อแสดงความเคารพและกตเวทิตาคุณต่อสิ่งศักดิ์และครูบาอาจารย์

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 คุ้มเสือ (Tiger Kingdom)แม่ริม เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูเสือประจำปี เพื่อแสดงความเคารพและกตเวทิตาคุณต่อสิ่งศักดิ์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทสรรพวิชาในการดูแลอภิบาลปกป้องคุ้มครองบรรดาเสือ ผู้ดูแลเสือ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

พิธีไหว้ครูพยัคฆราช(ไหว้ครูเสือ) เป็นการรื้อฟื้นนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สั่งสมองค์ความรู้กันมาหลายชั่วรุ่น เป็นแกนกลางในการจัดกิธีกรรมเพื่อให้อวลไปด้วยความศรัทธา ความยิ่งใหญ่และสวยงามท่ามกลางวงล้อมของบรรดาเสือโคร่ง ทั้งนี้สามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณแห่งอำนาจบารมีแห่งเสือ โดยมุ่งหวัให้กิจกรรมไหว้ครูเสือนี้สามารถพัฒนาไปเป็นกิจกรรมประจำปี ซึ่งบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของทางอำเภอม่ริมและทางจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต

สำหรับพิธีไหว้ครู และอธิษฐานจิตวัตถุมงคล พยัคฆ์บารมี รุ่น 2 ประจำปี 2565 นี้มีพระอาจารย์อภิวัฒน์ อินทวโณ เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูพยัคฆราช(พญาเสือ) และไหว้ครูปู่เจ้าสมิงพราย ครอบครู สักยันต์ หัวใจพญาเสือเผือกโดยอาจารย์สาโรจน์ สิงห์แก้ว(อาจารย์เหน่ง)เศรษฐีหนุนดวงเชียงใหม่ ประธานพิธีครอบเศียรครูและอาจารย์ผู้ทำการสักยันต์

พิธีไหว้ครูเสือ จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยประยุกต์และวัฒนธรรมล้านนา โดยจัดให้มีพิธีสักการะบูชาทั้งในภาคพิธีสงฆ์โดยพระเถระอาจารย์ และพิธีท้องถิ่นโดยพฤฒาจารย์ผู้ทรงความรู้ โดยมีขั้นตอนพิธีกรรมประกอบไปด้วยการไหว้ครูพยัคฆราช พิธีครอบครู พิธีสักยันต์และลงนะหน้าทอง การถักประเจียดมงคลและไหว้ครูมวยไทย นิทรรศการเสือ กิจกรรมรับพลังเสือและพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลพยัคฆบารมีรุ่น 2 ด้วย.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้