“คมนาคม”เชียงใหม่คืบ ปลัด“สร้อยทิพย์”รับไม้ต่อ ผู้ว่าฯ เวียงพิงค์

“คมนาคม”เชียงใหม่คืบ ปลัด“สร้อยทิพย์”รับไม้ต่อ ผู้ว่าฯ เวียงพิงค์

เชียงใหม่ (7 ก.ค.58) / รองผู้ว่าฯ ย้ำความคืบหน้า 46 โครงการ ที่จังหวัดนำเสนอ ครม.สัญจรผ่านไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ด้านคมนาคมเป็นรูปธรรมที่สุด ขณะที่พ่อเมืองยังติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิด  

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปภาพรวมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา และความคืบหน้าของ 46 โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่นำเสนอว่า ปกติจะมีการอนุมัติงบประมาณโครงการที่จังหวัดนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. แต่ครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ครม.ได้ส่งแผน และโครงการต่างๆ ทั้ง 46 โครงการ ไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ไปพิจารณาก่อน

ซึ่งโครงการที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคมของจังหวัด เช่น โครงการศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค รวมถึงโครงการศึกษาวิจัยเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 เนื่องจากทางผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ มีโอกาสได้พูดคุยนอกรอบกับนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมในห้องรับรอง ระหว่างที่คณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ก่อนที่จะประชุมครม.สัญจร ในวันถัดมา

“อย่างไรก็ตาม ทางผู้ว่าฯ ไม่ได้ละเลยโครงการอื่นๆ ของจังหวัด โดยจะติดตามทั้ง 46 โครงการ ที่ได้นำเสนอผ่านไปยังกระทรวงต่างๆ  ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โครงการแผนรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ฯลฯ เพราะถ้าได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้