คณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมบุญใหญ่ก่อนเข้าพรรษา ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

คณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมบุญใหญ่ก่อนเข้าพรรษา ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

คณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมบุญใหญ่ก่อนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกมจ.จุลเจิมและส.ว.ร่วมพิธีด้วย

เมื่อเย็นวานนี้ (29 ก.ค. 66) ที่ วิหารหลวงปู่ บ้านฮิมมา เพรสทีส ลิฟวิ่ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พร้อมด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสร้างกองบุญใหญ่ก่อนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในพิธีเถราภิเษก ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยแก่ชาวโลก ขับเคลื่อนกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ ต่อองค์การยูเนสโก ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยมี คณะสมาชิกวุฒิสภา นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และบรรดาศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เข้าร่วมพิธี

โดยในวันนี้ 30 กรกฎาคม 2566 ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวง สักการะบูชา สังเวยทวยเทพเทวาองค์ครูบาอาจารย์ องค์หลวงปู่เฒ่าเกวลัน แห่งเทือกเขาหิมาลัย และประกาศเจตนารมณ์การยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นอย่างมาก ด้วยบุญจัดสรรเมื่อต้นปี พ.ศ. 2566 ได้รับนิมิตจากครูบาอาจารย์ ให้หนุนเสริมและเร่งการขับเคลื่อนการเสนอเรื่องราวของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของท่าน และมองเห็นว่าการเผยแพร่งานทางด้านการต่างประเทศจำเป็นที่ต้องเร่งประสานงานการจัดเผยแพร่กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงให้จัดสร้างรูปหล่อทองสัมฤทธิ์องค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 36 องค์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 200 องค์และเหรียญบูชาอีกจำนวนหนึ่ง เป็นปฐมบท โดยได้เป็นประธานในพิธีเททอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 รวมถึงเตรียมพิมพ์เผยแพร่คาถาคำสวดบารมี 30 ทัศ (พร้อมคำแปลหลายภาษา) เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อชาวโลก พร้อมมอบให้ประเทศเพื่อนบ้านและศรัทธาในประเทศไทยได้บูชาและนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยกระบวนการธรรมฑูตมากกว่า 10 ประเทศ

พิธีงานบุญมหากุศลก่อนวันเข้าฤดูพรรษา ของวิหารหลวงปู่ในปีนี้จึงพิเศษกว่าทุกครั้ง เนื่องจากอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จะนำศิษยานุศิษย์จัดน้อมถวายกองบุญมหากุศลในครั้งนี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ และครูบาเจ้าศรีวิชัย รวมถึงขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็น พลวปัจจัย ส่งผลให้การนำเสนอผลงานครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกฯ ให้ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง สำเร็จสมดังที่ปรารถนาทุกประการในปี 2571 นี้

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์การยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัย และเตรียมการมอบให้ผู้แทนธรรมทูตเพื่อนำไปประดิษฐานและเผยแพร่ยังวัดในประเทศต่างๆ โดยจะมีการเชื่อมโยงประกอบการยกร่างคำขอด้วยกระบวนการวิจัย รวมถึงกิจกรรมสำคัญในการยื่นคำขออย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ภายหลังที่หัวหน้ากลุ่มธรรมทูตนำชุดประกาศเกียรติคุณที่ประกอบด้วย องค์รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย และบทสวดบารมี 30 ทัศ (ฉบับแปลหลายภาษา) ไปมอบให้กับวัดในประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะได้ติดตามจัดเก็บข้อมูล สรุปการดำเนินงานมาประกอบการยกร่างคำขอ เพื่อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ ต่อองค์การยูเนสโก( UNESCO) ต่อไป

“ถึงเวลาแล้วที่เหล่าเครือข่ายเราชาวพุทธ คณะสงฆ์ เครือข่าย องค์กร หน่วยงานที่จะผนึกสรรพสิ่ง สรรพกำลัง ให้งานที่สำคัญของพวกเราให้ประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า “เราเกิดมาเพื่อบำรุงศาสนา รักษาแผ่นดิน” ของพวกเราสืบต่อไป” อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ กล่าว.

นอกจากนี้ ยังจะมีพิธีสร้างกองบุญถวายทาน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเทียนพรรษา ผ้าป่ากองเงิน กองทอง ร่วมรักษาบำรุงข่วงพระเจ้าล้านนา และมอบทุนโรงพยาบาล ทุนการศึกษา และทุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้