กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปชส.ให้ข้อมูลเตือนภัยและข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยว

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปชส.ให้ข้อมูลเตือนภัยและข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยว

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมพาน้องอุ่นใจลงพื้นที่ถนนคนเดินแจ้งข้อมูล ข่าวสารเตือนภัยและแจ้งนักท่องเที่ยวสิ่งไหนควรไม่ควรปฏิบัติ

เมื่อค่ำวันที่ 1 เม.ย.2561 ที่บริเวณถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7

สำหรับถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมจำนวนมาก ทางกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจึงได้เลือกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล แจ้งข่าวสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งถึงช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ และแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  Do’s & Don’ts  Guidelines for Tourists  จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจและรู้วิธีการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุขและปลอดภัย และหากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ)  (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง.

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้