กองกำลังผาเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านนอแล อ.ฝาง

กองกำลังผาเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านนอแล อ.ฝาง

กองกำลังผาเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร ปี 2546 และประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศ วิถีชีวิตชนเผ่าปะหล่อง ที่ฐานปฏิบัติการ บ.นอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ได้ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ศาลาทอดพระเนตร บริเวณฐานปฏิบัติการ บ.นอแล ที่ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารฐานปฏิบัติการ บ.นอแล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน ในพื้นที่ห่างไกลด้วยความยากลำบาก
ฐานปฏิบัติการ บ.นอแล ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นส่วนหนึ่งของดอยอ่างขางมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีการอพยพของชนกลุ่มน้อย ขุนส่า ชาวว้า ไทยใหญ่และชนเผ่าปะหล่อง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาตั้งแหล่งที่อยู่โดยการถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในปี พ.ศ.2523 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่ บ.นอแล เพื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของชนเผ่า
เริ่มแรกเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่โดยมีครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งมีหน้าที่สอนประจำโรงเรียนบ้านขอบด้งมาทำการสอนเป็นครั้งคราว ห้วงปี พ.ศ.2528 – 2530 ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขุนส่า กลุ่มว้าและกลุ่มไทยใหญ่ โดยมีกลุ่มว้าตั้งฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ที่วัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่ในตอนนั้น
ในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่วัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่โดยมีกลุ่มว้ายึดครองพื้นที่นั้นไว้แล้วเกิดการต่อสู้กับทหารเมียนมา จนในที่สุดทหารเมียนมาก็สามารถยึดพื้นที่นั้นไว้ได้ และได้มีการเชิญธงชาติเมียนมาขึ้นคู่กับธงชาติไทย ที่มีอยู่แล้วของห้องเรียนเคลื่อนที่
ในขณะนั้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งกำลังทหารมาปฏิบัติงานที่ บ.ขอบด้ง โดยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ.ขอบด้ง เมื่อเกิดปัญหาอย่างรุนแรงที่ บ.นอแล และมีการยึดครองพื้นที่โดยทหารเมียนมา ทางกองกำลังทหารไทยจึงได้เจรจากับทหารเมียนมา จนเป็นที่เข้าใจ ทหารเมียนมาจึงถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณวัดปะหล่อง แล้วตั้งฐานปฏิบัติการ บ.นอแล ในปี พ.ศ.2530 จนมาถึงทุกวันนี้


กองกำลังผาเมือง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ พลับพลาที่ประทับ ศาลาทอดพระเนตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร ปี พ.ศ.2546 เพื่อให้เห็นถึงประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศ วิถีชีวิตชนเผ่าปะหล่อง ที่สำคัญได้เห็นในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีรับสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวปะหล่อง ถึงแม้ว่าชนเผ่าปะหล่องจะไม่ใช่คนไทยแท้ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าชาวปะหล่องอีกด้วย

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้