พลิกโฉมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ เปิดตัว MarketPlace Showroom ในงาน Lanna Virtual Expo 2021 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลกอย่าง LAZADA

พลิกโฉมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ เปิดตัว MarketPlace Showroom ในงาน Lanna Virtual Expo 2021 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลกอย่าง LAZADA

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) พลิกโฉมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ เปิดตัว MarketPlace Showroom ในงาน Lanna Virtual Expo 2021 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลกอย่าง LAZADA โดยมุ่งส่งเสริมและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ MarketPlace Showroom ภายใต้โครงการ Lanna Virtual Expo 2021 ณ บริเวณ Northern Village ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงาน Lanna Virtual Expo 2021 ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของการงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุดจากทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมมุ่งเน้นที่จะแสดงนวัตนกรรมทางการผลิต รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโต สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ตั้งไว้ คือ พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง การจัดงาน Lanna Virtual Expo 2021 เป็นการต่อยอดจากการจัดงาน Lanna Expo ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา งาน Lanna Expo มียอดซื้อภายในงาน ยอดคำสั่งซื้อ และมูลค่ารวมภายในงานเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้การจัดงาน Lanna Virtual Expo 2021 จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบดิจิทัล โดยใช้การตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 อีกทั้งยังจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่งงาน Lanna Virtual Expo 2021 ในปีนี้ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ และยังเป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้ามาร่วมงานได้

กล่าวถึงโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ MarketPlace Showroom ณ บริเวณ Northern Village ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้โครงการ Lanna Virtual Expo 2021 ได้จัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างสินค้าบางส่วนที่จะนำไปจำหน่ายบน Lazada โดยจำแนกออกเป็น 6 ประเภทสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง กลุ่มสินค้า Health & Wellness, Handicraft, Food Innovation และธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE (การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ) ที่ได้นำผลิตภัณฑ์หรือ Gift Voucher มาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยมุม Information ในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักชอปออนไลน์ทุกท่าน กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเสนอขายสินค้า โดยการรับชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้า ฝากข้อความนัดเวลาการเจรจาการค้าล่วงหน้า หรือเจรจาการค้ากับคู่ค้าได้ทันที และที่สำคัญยังคงเสน่ห์ของมหกรรม Lanna Expo เอาไว้ได้เป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในงาน

  • List item 1
  • List item 2
  • List item 3

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งกิจกรรม Live ขายสินค้าภายในงาน พร้อมแจกของรางวัล โปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษจาก LAZADA รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดทุกร้านค้ามากกว่า 1,000 บาท สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณ Northern Village ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และช่องทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.lannavirtualexpo2021.com แอปพลิเคชัน LAZADA Lanna_shop2021 และ Line official@lannavirtualexpo

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้