WINMED พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV

WINMED พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV

- in headline, เศรษฐกิจ

บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษา และเพื่อชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เมื่อค่ำวันที่ 7 เม.ย.64 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED จัดกิจกรรมโรดโชว์ในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนจะมีการเสนอขายหุ้นไอพีโอ(IPO) ให้กับนักลงทุนและผู้สนใจในพื้นที่ภาคเหนือ

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดเผยว่า บริษัทวินเนอร์ยี่ เมดิคอลประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์  นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นบริษัทจะนำไปเพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy)

ด้านนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท  โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 120 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)  ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 531.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.59 ล้านบาท

สำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทยังจะมุ่งเน้นที่การต่อยอดการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยมีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV Self-Collect Vaginal Sampling ที่ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ถือเป็นการต่อยอดการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการการตรวจวิเคราะห์เชื้อในระดับชีวโมเลกุลอัตโนมัติ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3/64 นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างห้องปฏิบัติการในการเตรียมเซลล์เพื่อรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรงมะเร็งต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปี โดยในประเทศไทยได้นำมาเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1/65

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล กล่าวถึงธุรกิจของ WINMED ว่า เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและถือว่าเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากว่า 24 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพสินค้าว่ามีมาตรฐานในระดับสูง

ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ วินเนอร์ยี่ เมดิคอล  และสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะยิ่งตอกย้ำความตั้งใจของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรตลอดไป

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้