“TMB SMEs”ออนทัวร์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมแกร่งธุรกิจรุ่นใหม่เติบโตยั่งยืนในยุคดิจิทัล

“TMB SMEs”ออนทัวร์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมแกร่งธุรกิจรุ่นใหม่เติบโตยั่งยืนในยุคดิจิทัล

- in headline, เศรษฐกิจ

เชียงใหม่, 20 สิงหาคม 2562 – ทีเอ็มบี เดินสายจัดกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อยอดหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB จุดประกายแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดต้นทุนภายในองค์กรเพื่อสร้างผลกำไร ติดอาวุธทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคาร พร้อมมุ่งมั่นช่วยเหลือให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในยุค

นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม  “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” กิจกรรมที่ช่วยจุดประกายความคิดการเพิ่มประสิทธิภาพภายในธุรกิจ กับหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปีนี้เดินสายจัดงานไปแล้วถึง 2 ครั้ง คือที่จังหวัดระยองและจังหวัดอุดรธานี ล่าสุด ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ยกทีมขึ้นเหนือพบปะกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับโครงการ LEAN Supply Chain by TMB เป็นหลักสูตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชน เป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไร และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ในยุคดิจิทัล โดยที่ผ่านมา การจัดหลักสูตรอบรมจะมีขึ้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก ในปีนี้ ทีเอ็มบี จึงต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านี้ ส่งต่อไปยังเอสเอ็มอีในภูมิภาคผ่านกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์”

“จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันกระแสดิจิทัลได้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความแตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงช่องทางทางดิจิทัลที่ทำให้การค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผลักดันให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้น หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังทำธุรกิจแบบเดิมๆ อาจไม่มีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ความท้าทายที่เข้ามากระทบได้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและการรู้จักตลาดของตนเองนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอในปัจจุบัน ดังนั้นการเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารสินค้าคงคลัง ลดสิ่งสูญเปล่าในธุรกิจเพื่อลดต้นทุน  สร้างผลกำไร จะช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายจักรพันธ์ กล่าวและว่า

“ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศและทีเอ็มบี ผ่านแนวคิดของโครงการในปีนี้ที่ว่า “ความสำเร็จของเอสเอ็มอี ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The Journey To Success” ซึ่งทีเอ็มบีเองพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กับเอสเอ็มอี นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาค ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการสร้างประสบการณ์ที่จะช่วยจุดประกายแนวความคิดการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการลดความสูญเปล่าในธุรกิจ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปภายใน 1 วัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะได้ตรวจสุขภาพธุรกิจว่าเป็นอย่างไร กำลังเผชิญกับปัญหาในด้านใดอยู่บ้าง จากนั้นจะได้ร่วมกิจกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ LEAN Supply Chain เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกันจนนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพ.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้