SUN เผยรายได้ไตรมาส 3/2566 กวาดรายได้ 1,014 ล้านบาท เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ ปั๊มยอดท้ายปี

SUN เผยรายได้ไตรมาส 3/2566 กวาดรายได้ 1,014 ล้านบาท เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ ปั๊มยอดท้ายปี

- in headline, เศรษฐกิจ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เผยผลประกอบการไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย. 66) รายได้จากการขาย 1,014 ล้านบาท กำไรสุทธิ 84 ล้านบาท ด้านผลประกอบการ 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 66) มีรายได้จากการขาย 2,853 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 239 ล้านบาท รับอานิสงส์จากการบริโภคและความต้องการทางอาหารยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯยังคงเร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ ปั๊มยอดท้ายปีโตตามเป้า

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว การบริโภคและความต้องการอาหารยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,014 เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนของปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนและมีความสามารถในการทำกำไรสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิต และพัฒนาสินค้าใหม่โดยใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (RTE) จากโครงการก่อสร้าง Modern factory แห่งที่ 2 ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก มากกว่า 200,000 ชิ้นต่อวัน สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดต่างประเทศแม้ว่าสถานการณ์การแข่งขันในตลาดปัจจุบันยังคงสูงมาก บริษัทเน้นกลยุทธ์การรักษาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิม และมีเป้าหมายในการขยายตลาดต่างประเทศ ในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงแถบยุโรป อังกฤษ และอเมริกาคาดว่าจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้เติบโต 10-15% ตามแผน

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นการเปลี่ยนแปลง ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ “Year of Change” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรในทุกมิติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามเป้าหมาย สร้างความมั่นคงด้านงานวัตถุดิบและการส่งเสริมเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบนสู่ความยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ต่อไป

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้