SUN นำทีมคณะผู้รวบรวมวัตถุดิบดูงานยกระดับโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูปไทยในเวียดนาม

SUN นำทีมคณะผู้รวบรวมวัตถุดิบดูงานยกระดับโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูปไทยในเวียดนาม

- in headline, เศรษฐกิจ

SUN นำทีมคณะผู้รวบรวมวัตถุดิบดูงานยกระดับโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูปไทยในเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมคณะผู้รวบรวมวัตถุดิบ SUN เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร เสริมโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูป และแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ณ เมืองโฮจิมินห์ และเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จึงได้จัดโครงการนำคณะผู้บริหาร และผู้รวบรวมวัตถุดิบของบริษัท เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร และพื้นที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านเกษตรกรรม ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามคล้ายคลึงกับไทย จึงเป็นโอกาสที่ SUN จะสามารถขยายความร่วมมือ และนำเข้าผลผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มสัดส่วนปริมาณผลผลิต และรายได้ให้เติบโต พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รวบรวมวัตถุดิบ และรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้