SUN คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน

SUN คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน

 ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On-Grid (National Grid)

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า เราดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยการนำน้ำเสียและซังข้าวโพดจากกระบวนการผลิตมาผลิตก๊าซชีวภาพ และนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง 1.063 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตสุทธิ 1.0 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ผลิตได้ถูกนำมาใช้ภายในโรงงานส่วนที่เหลือจากการใช้งาน เป็นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในองค์กร ลดการใช้ไฟฟ้าของโรงงานได้ 25-30% โดยการผลิตพลังงานจาก Waste ที่มีอยู่ในโรงงาน สามารถเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การขยายผลด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต

สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงความชื่นชมแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยต่อไป โดยบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On-Grid (National Grid) โดยมี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้